Wnioski złożone na posiedzeniach komisji Rady Miasta Tychy

Wnioski i odpowiedzi na wnioski złożone przeze mnie lub w imieniu komisji, na posiedzeniach Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego oraz Komisji Finansów Publicznych.

Wnioski na Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego

Rok
Wnioski
Link
2018

Wnioski złożone na posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy w 2018 r.


Wniosek złożony na posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy w dniu 22 stycznia 2018 r. o przedstawienie alternatywnego połączenia komunikacyjnego terenów gminnych położonych przy węźle Wartogłowiec

Wniosek złożony na posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy w dniu 21 maja 2018 r. o wyjaśnienie sprawy nawiezienia na działkę gminną u zbiegu ulic Zwierzynieckiej i Grabowej ziemi i gruzu, podczas budowy kanalizacji w dzielnicy Czułów.
Link
2017

Wnioski złożone na posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy w 2017 r.Wniosek złożony na posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy w dniu 27 marca 2017 r.
o pozytywne rozpatrzenie wniosku grupy mieszkańców ul. Strzeleckiej w sprawie nieodpłatnego przejęcia od mieszkańców części działek.

Wniosek złożony na posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy w dniu 25 września 2017 r. o wprowadzenie regulaminu użytkowania placu Baczyńskiego oraz rewizję zasadności strefy płatnego parkowania w rejonie tego placu.

Wniosek złożony na posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy w dniu 27 listopada 2017 r. o przystąpienie do opracowania planu miejscowego dla pozostałej części osiedla Stare Tychy.

Wniosek złożony na posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy w dniu 27 listopada 2017 r. o ustanowienie maksymalnej wysokości budynków w Części dzielnicy Czułów przy ul. Świerkowej do wysokości 5m lub jednej kondygnacji naziemnej.

Wniosek złożony na posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy w dniu 27 listopada 2017 r. o wykonanie wydłużenia i remontu nawierzchni ul. ks. Szojdy w kierunku powstającego Centrum Handlowego "Gemini".
Link
2016

Wnioski złożone na posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy w 2016 r.Wniosek złożony na posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy w dniu 25 kwietnia 2016 r. o wykonanie ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki na ul. Katowickiej przy boisku Czułowianki i rozpoczynającą się 200m dalej w okolicy lasu i starego wiaduktu kolejowego.

Wniosek złożony na posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy w dniu 16 maja 2016 r. o wykonanie parkingu na przeciwko Teatru Małego.

Wniosek złożony na posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy w dniu 22 czerwca 2016 r. o sporządzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie dróg Agrestowej, Śliwowej, Morelowej i Gruszkowej

Wniosek do RCGW. złożony na posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy w dniu 22 sierpnia 2016 r. o rozpatrzenie wniosku mieszkańców ul. Budowlanych, tak aby sieć kanalizacyjna nie ingerowała zbytnio w posesje mieszkańców.

Wniosek złożony na posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy w dniu 26 września 2016 r. o przedstawienie skutecznego rozwiązania problemu ul. Mikołowskiej, dotyczącego bezpieczeństwa oraz rozładowania ruchu samochodowego.

Wniosek złożony na posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy w dniu 24 października 2016 r. o niezwłoczne sporządzenie projektu planu miejscowego dla terenu obejmującego obecne lokale socjalne oraz sąsiadujące działki na których gmina planuje budowę bloku socjalnego.
Link
2015

Wnioski złożone na posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy w 2015 r.Wniosek złożony na posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy w dniu 8 grudnia 2014 r. o rozpoznanie możliwości przebudowy skrzyżowania ul. Damrota z ul. Burschego celem dołożenia prawoskrętów.

Wniosek złożony na posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy w dniu 26 stycznia 2015 r. o wykonanie całej ulicy Wiązowej.

Wniosek złożony na posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy w dniu 23 marca 2015 r. o uruchomienie / reaktywację przystanku autobusowego przy ul. Harcerskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Żwakowską.

Wniosek złożony na posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy w dniu 23 marca 2015 r. o zabezpieczenie w budżecie środków finansowych na wykonanie miejsc parkingowych za blokami przy ul. Kopernika.

Wniosek złożony na posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy w dniu 25 maja 2015 r. o rozpatrzenie wniosku dotyczącego budowy chodnika wzdłuż ul. Obywatelskiej.

Wniosek złożony na posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy w dniu 22 czerwca 2015 r. o zabezpieczenie w budżecie środków finansowych na wykonanie remontu chodników przy ul. Cyganerii 32-36, ul. Chechowa i ul. Skłodowskiej-Curie

Wniosek złożony na posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy w dniu 14 września 2015 r. o wykonanie kompleksowego remontu terenu wokół parkingu zlokalizowanego przy placu Konstytucji 3 maja w Tychach.

Wniosek złożony na posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy w dniu 14 września 2015 r. o wykonanie kompleksowego remontu budynku przy ul, Kopernika 3 i 3b.

Wniosek złożony na posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy w dniu 23 listopada 2015 r. o zabezpieczenie w budżecie środków finansowych na wykonanie remontu chodników w ciągu ulic Powstańców i Wschodnia.

Wniosek złożony na posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy w dniu 23 listopada 2015 r. o sprawdzenie oświetlenia ul. Katowickiej w rejonie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Sadowej.
Link

Wnioski na Komisji Finansów Publicznych

Rok
Wnioski
Link
2018Wnioski złożone na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Tychy w 2018 r.Link
2017Wnioski złożone na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Tychy w 2016 r.Link
2016Wnioski złożone na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Tychy w 2016 r.Link
2015Wnioski złożone na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Tychy w 2015 r.Link