WIĘCEJ NA TEMAT: RPO WSL

Zaakceptowane zmiany w Programie Regionalnym na lata 2014-2020

Z uwagi na konieczność podjęcia działań ułatwiających wykorzystanie funduszy europejskich na walkę z COVID – 19 oraz łagodzenie negatywnego wpływu epidemii na gospodarkę Zarząd województwa przystąpił do pilnych zmian RPO WSL 2014-2020. 8 kwietnia br. Zarząd województwa uchwalił zmiany w Programie i przekazał je do Komisji Europejskiej, która  w tym samym dniu wydała decyzję o…
Obrady Komitetu Monitorującego RPO WSL

Obrady Komitety Monitorującego RPO WSL - fot. Tomasz Żak

Członkowie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego spotkali się po raz pierwszy w nowej kadencji samorządu. Jako marszałek województwa przewodniczyłem zgromadzeniu. Tematy posiedzenia były zdominowane zagadnieniami dotyczącymi kryteriów wyboru projektów. Komitet przyjął zmodyfikowane kryteria z obszaru rewitalizacji, usług cyfrowych oraz usług edukacyjnych, zdrowotnych i opiekuńczych. Pod obrady wniesione zostały również kryteria dla nowych obszarów…