Po raz trzeci w tym roku, pod moim przewodnictwem obradował Zespół Regionalny, powołany w związku z obecnością województwa w europejskiej Inicjatywie pn. Regiony Górnicze w Transformacji. Śląskie, jeszcze w ubiegłym roku uzyskało akces Komisji Europejskiej i zostało włączone do grona europejskich regionów górniczych będących w okresie transformacji. Celem inicjatywy jest współpraca na rzecz kreowania dogodnych…