Rozpoczęła się druga kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego. Podczas pierwszego posiedzenia, na którym wręczyłem nominacje członkom Rady, wybrano jej przewodniczącego oraz przyjęto Regulamin Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego na lata 2019-2022. Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczym i doradczym Marszałka Województwa w sprawach funkcjonowania organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe to tematyka szczególnie…