W Operze Śląskiej w Bytomiu odbyła się uroczysta gala z okazji stulecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej. W trakcie gali wręczyłem zasłużonym postaciom śląskiej piłki – Rudolfowi Bugdołowi i Henrykowi Kuli oraz Śląskiemu Związkowi Piłki Nożnej złote Honorowe Odznaki za Zasługi dla Województwa Śląskiego, przyznane przez Sejmik Województwa. Stulecie Śląskiego Związku Piłki Nożnej to z jednej…