Szpital dla Tychów i Powiatu bieruńsko-lędzińskiego

Wydawałoby się, że sprawa jest już oczywista. Prezydent Andrzej Dziuba pod presją opinii społecznej ugiął się i zdecydował na zaangażowanie środków finansowych na dokapitalizowanie spółki Megrez, która zarządza Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Tychach. Czyli mówiąc krótko Miasto Tychy i Powiat Bieruńsko – Lędziński przeznaczą środki finansowe na objęcie nowych udziałów w spółce Megrez, tym samym tyszanie staną się formalnie współwłaścicielami szpitala. Stanie się to, o co apelowało Stowarzyszenie Tychy Naszą Małą Ojczyzną i Solidarność od początku roku 2014. Spotkanie, które było organizowane w dniu 5 lutego 2014r., miało na celu doprowadzenie do spotkania osób odpowiedzialnych za sprawy szpitala, gdyż Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydent Tychów, Starosta Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego w tej sprawie nie potrafili się spotkać przez ponad pół roku.

Do ich spotkania doszło dopiero 29 stycznia 2014r. Komunikat wówczas opublikowany był lakoniczny, bez żadnej wartości merytorycznej i konkretów. Miasto Tychy miało mieć wpływ na wybór partnera, który świadczyłby dalej usługi z zakresu służby zdrowia w WSS w Tychach. Nie było zapowiedzi kupna udziałów w spółce. Dopiero dzień po „okrągłym stole” Prezydent Andrzej Dziuba ogłosił, że miasto Tychy chce przejąć szpital! Wydawałoby się, że sprawa znalazła swój pozytywny finał. Na sesji Rady Miasta Tychy w dniu 6 lutego radny Andrzej Kściuczyk odczytał oświadczenie radnych PIS i Klubu Radnych Andrzeja Dziuby z którego wynikało, że Rada Miasta Tychy wspiera Prezydenta w aktywnych działaniach na rzecz przejęcia szpitala. Pozostali radni po krótkim zapoznaniu się z treścią apelu, poprzez aklamację przyjęli przedmiotowe stanowisko. Zgodnie ze statutem taki dokument powinien wpłynąć na 10 dni przed sesją, aby wszyscy mogli się z nim zapoznać a komisja samorządowa zaopiniować. Tak zrobiliśmy w sprawie sytuacji w FAP w grudniu 2012r., ale że sprawa jest ważna uznaliśmy że przyjmiemy te stanowisko jako wspólne. I tu rodzi się szereg pytań: Jeśli Prezydent i Radni PIS i KRAD pracowali tak intensywnie nad tą sprawą, to dlaczego nie dochowali określonych przepisami terminów? Dlaczego przez 7 sesji Rady Miasta Tychy od maja do grudnia roku 2013, ten temat nie był rzetelnie przedstawiony przez Prezydenta Andrzeja Dziubę i Radnych PIS, którzy rzekomo aktywnie brali udział w negocjacjach? Co bardziej kuriozalne, w budżecie miasta Tychy przyjętym na rok 2014 i przygotowanym przez Prezydenta Andrzeja Dziubę a uchwalony jeszcze w grudniu 2013 r. przy 19 głosach za i 5 wstrzymujących nie ma mowy o wydatkowaniu choćby 1 zł na objęciu nowych udziałów w spółce Megrez. Co więcej w styczniu i lutym budżet był nowelizowany i nie ma tam ani słowa o szpitalu.
Jednak już we wtorek 11 lutego w gazecie TT mogliśmy przeczytać, jak to Prezydent Miasta starał się przejąć nasz szpital. W piątek 14 lutego ukazał się materiał video na portalu tychy.pl gdzie Prezydent Andrzej Dziuba opowiada o kulisach tej „skomplikowanej” operacji! Ponadto wydawana za pieniądze podatników miejska gazeta TT zaatakowała bardzo mocno obywatelskie spotkanie mające na celu dialog i działalność dla dobra mieszkańców. Jaki był tego cel, skoro wszystkim zależało na tym, aby przejąć szpital, także prezydentowi Dziubie?
Poniżej przedstawiam fakty na temat „zaangażowania prezydenta Dziuby” w sprawie szpitala:

Zwróciłem się w trybie dostępu do informacji publicznej o przedstawienie wszystkich kopii wyjazdów służbowych Prezydenta Andrzeja Dziuby w roku 2013 i w części roku 2014. Gdzie Prezydent Tychów „negocjował” przejęcie szpitala? Z dokumentacji przedstawionej przez UM Tychy wynika, że wojaże były bardzo interesujące, jednakże do Katowic gdzie ma swoją siedzibę Marszałek Województwa Śląskiego Prezydent Andrzej Dziuba pojechał tylko raz, ale nie na spotkanie z Marszałkiem w sprawie szpitala tylko 8 maja 2013 na seminarium pt.”Dochodowa Gmina. Relacje. Ryzyko. Inwestycje. Finansowanie”. Pozostałe wyjazdy służbowe prezydenta Tychów to Kołobrzeg, Warszawa, Mława, Luboń, Inowrocław, Nowym Tomyśl, Rypin, Sieradz, Świdnica, Opole, Gliwice, Sanok, Brzeziny, Lubliniec, Kraków. W trybie dostępu do informacji publicznej zwróciłem się do władz województwa o kolejny pakiet dokumentów, czyli całą korespondencję z gminą Tychy w sprawie nabycia udziałów w spółce Megrez. No i okazało się, że jest to tylko pismo marszałka i odpowiedź Prezydenta Andrzeja Dziuby z maja i czerwca 2013r. Ponadto odbyło się jedno spotkanie w Lędzinach w dniu 3 czerwca w którym uczestniczyła I zastępca Prezydenta Tychów Daria Szczepańska, lecz nie sporządzono notatki służbowej z tego spotkania. Od paru dni władza próbuje wmówić tyszanom, że dobry włodarz uratował szpital a wsparli go radni PIS. Dlatego z zaniepokojeniem i zażenowaniem przyjmujemy atak w mediach należących do Miasta Tychy i zarządzanych przez Prezydenta Miasta Tychy na osoby zaangażowane w sprawę naszego szpitala.
Pragnę też przypomnieć, że jeszcze nie dawno Prezydent Andrzej Dziuba twierdził, że „aby pić piwo nie trzeba mieć browaru, aby się leczyć nie trzeba mieć szpitala”. Cieszymy się, że pod wpływem mieszkańców zmienił zdanie, choć czasem warto po prostu się przyznać do błędu a nie brnąć w zaparte, bo fakty są inne.

Zalacznik 1 kopia korespondencji umwsl z um tychy w spr udzialow w spolce megrez from STNMO

Artykuł z Tygodnika Echo from STNMO