Proces z miastem

17 marca 2008 roku Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił roszczenia gminnej spółki EDUKACJA S. A. w Tychach (wówczas 87% udziałów w spółce posiadała gmina Tychy). Sąd w całości oddalił pozew spółki Edukacja, uznając że żaden z przedstawionych przez Edukację S.A. argumentów nie nosił znamion naruszenia wizerunku miejskiej spółki. W sierpniu 2008 roku, TVP 1 wyemitowała program publicystyczny „Misja Specjalna” pt.„700 tysięcy w pięć minut”. W programie tym ukazano liczne nieprawidłowości w Tychach. Jako mieszkańca poproszony mnie o wypowiedź w programie i dotyczyła ona działalności spółki miejskiej Edukacja, która zajmowała się w głównej mierze zarządzaniem portalem www.tychy.pl i wydawaniem bezpłatnej gazety „Twoje Tychy”. W programie wyraziłem się się krytycznie wyraził się o gospodarce finansowej spółki Edukacja (693 tys. zł straty za rok 2007), oraz wyraziłem pogląd na temat ewentualnej pracy we wspomnianej spółce przewodniczącego Rady Miasta dr Michała Gramatyki (M. Gramatyka w programie oświadczył publicznie, że zawarł„ kontrakt menadżerski” ze spółką). Program miał charakter reportażu, każda ze stron mogła się w nim swobodnie wypowiedzieć.
„Misja Specjalna” wywołała ogromną burzę w tyskim samorządzie. Władze miasta wystosowały oświadczenia, w których zapewniano, że zostaną podjęte kroki mające na celu obronę dobrego imienia Tychów. Jedyne działania jakie zostały podjęte po emisji programu to był pozew sądowy przeciwko mojej osobie. Półroczny proces, który przypuszczalnie kosztował spółkę Edukacja duże pieniądze, okazał się pierwszym w historii naszego miasta, w którym obywatel został poddany pod sąd przez spółkę z przeważającym udziałem gminy Tychy, za aprobatą i wiedzą prezydenta miasta Tychy. Powodem pozwu były rzekome straty finansowe i naruszenie dobrego wizerunku spowodowane wypowiedzią mieszkańca naszego miasta w programie. Jak pokazał czas, władza w naszym mieście naraziła się na śmieszność taką decyzją. Wypowiedzi w sądzie byłego już prezesa spółki Edukacja, wykazały emocjonalny stosunek do sprawy krytyki obywatelskiej. Konstytucja RP, daje obywatelom możliwość wypowiadania się w każdej ze spraw życia publicznego, a także zapewnia wolność wypowiedzi.
Chciałbym podkreślić, że zaangażowanie publicznych sił i środków na proces z mieszkańcem, który wypowiadał się w trosce o dobro społeczne jest sprawą kuriozalną i świadczy o słabości decydentów Tychów. Być może inicjatorzy tego procesu liczyli, że jak wygrają to dadzą czytelny sygnał społeczeństwu pt. „nie krytykujcie nas, bo spotkamy się w sądzie – my mamy na to publiczne pieniądze”. WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI to największy atut demokracji. W tej sprawie nikogo nie obraziłem, nie skłamałem, nie konfabulowałem. Jak pokazuje czas treści zawarte w programie „Misja Specjalna” okazały się prorocze:
– Spółka miejska Edukacja za dwa ostatnie lata przyniosła stratę w wysokości 1,34 mln zł (źródło BIP Tychy).
– Były Przewodniczący Rady Miasta Tychy dr Michał Gramatyka parę dni po programie, zrezygnował z zarządzania portalem www.tychy.pl i pracy w spółce miejskiej Edukacja.
– parę lat później Spółka została wchłonięta przez inną spółkę miejska Śródmieście, która długo spłacała długi wygenerowane przez spółkę Edukacja.