O mnie

Ukończyłem studia podyplomowe w zakresie zarządzania w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, oparte na strukturze programu MBA oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami europejskimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń. Studia magisterskie ukończyłem w Wyższej Szkole Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na Wydziale Nauk Społeczno – Pedagogicznych w Katowicach. W 2010 roku uzyskałem mandat Radnego miasta Tychy na kadencję na lata 2010 – 2014, ponownie zostałem wybrany do Rady Miasta Tychy na kadencję 2014 – 2018r. Kandydowałem w wyborach na Prezydenta Tychów w roku 2014 z ramienia Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną, uzyskując drugi wynik. W Radzie Miasta Tychy pracuje w Komisji Finansów Publicznych i Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego. W latach 2007 – 2017 byłem wiceprezesem, prezesem Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną (NGO). W latach 2007 – 2014 pracowałem jako społeczny kuratora sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach. Od 2015 roku jestem sekretarzem Społecznej Rady Sportu przy Ministrze Sportu i Turystyki. Zawodowo zajmuje stanowisko menadżerskie związane z zarządzaniem i realizacją projektów biznesowych. Zainteresowania: gospodarka, urbanistyka, sport. Byłem inicjatorem wielu akcji o charakterze społecznym i lokalnym, z mojej inicjatywy w Tychach powstał m.in. budżet obywatelski, oraz doszło do przejęcia przez miasto dawnego szpitala wojewódzkiego.