O mnie

Urodziłem się 7 kwietnia 1981 r. w Tychach. Ukończyłem studia podyplomowe w zakresie zarządzania w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami europejskimi na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia magisterskie ukończyłem w Wyższej Szkole Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.


Przez wiele lat byłem związany zawodowo z szeroko pojętą spółdzielczością w Tychach. Pełniłem funkcje zarządcze w sektorze finansowym m.in. jako prezes zarządu, dyrektor ds. nadzoru właścicielskiego oraz dyrektor ds. aktywów strategicznych. Jestem ekspertem w zakresie projektów restrukturyzacyjnych w przemyśle stoczniowym oraz aktywizacji obszarów poprzemysłowych.


W 2010 i 2014 roku uzyskałem mandat radnego miasta Tychy. W ramach działalności w radzie miasta zainicjowałem m.in. powstanie tyskiego budżetu obywatelskiego. W 2014 r. z ramienia Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną, ubiegałem się również o urząd prezydenta Tychów, uzyskując drugi rezultat.


W 2018 roku, wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego otrzymałem mandat radnego województwa śląskiego. Startując z listy Prawa i Sprawiedliwości zdobyłem 33 315 głosów. 21 listopada 2018 roku zostałem wybrany na urząd Marszałka Województwa Śląskiego.


Przed objęciem funkcji Marszałka zajmowałem stanowisko prezesa Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej z siedzibą w Tychach oraz byłem sekretarzem Społecznej Rady Sportu przy Ministrze Sportu i Turystyki.


W 2019 roku Prezydenta RP Andrzej Duda powołał mnie w skład Narodowej Rady Rozwoju. Jej zadaniem jest wspieranie rozwoju Polski i wypracowanie stanowisk wykraczających poza horyzont bieżącej polityki oraz formułowanie celów strategicznych oraz metod ich osiągnięcia.


W grudniu 2019 roku zostałem uhonorowany statuetką „Animus Silesiae”, nagrodą ustanowioną przez Zespół „Śląsk” by wyróżnić wybitnych twórców i naukowców, którzy inspirację do swojej pracy czerpią z bogatego dziedzictwa śląskiej ziemi, wnoszą twórczy wkład w działalność artystyczną i promocję zespołu. Pierwsza statuetka przedstawiająca tańczącą parę artystów „Śląska” trafiła do rąk wybitnego polskiego kompozytora Wojciecha Kilara.


Wyróżnienia i odznaczenia:

  • Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Związku Sybiraków, przyznana przez Zarząd Główny Związku Sybiraków,
  • Złota i Srebrna Odznaka „Za Zasługi dla Sportu” przyznane przez ministra Sportu i Turystyki,
  • Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Turystyki” przyznana przez ministra Sportu i Turystyki
  • Nagroda „Animus Silesiae” przyznana przez Zespół „Śląsk”

Działalność w Radzie Miasta Tychy [ Wnioski ] [ Szpital dla Tychów i powiatu bieruńsko-lędzińskiego ] [ Działalność w Radzie Miasta ]