O mnie

Urodziłem się 7 kwietnia 1981 r. w Tychach. Ukończyłem studia podyplomowe w zakresie zarządzania w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami europejskimi na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia magisterskie ukończyłem w Wyższej Szkole Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.


Przez wiele lat byłem związany zawodowo z szeroko pojętą spółdzielczością w Tychach. Pełniłem funkcje zarządcze w sektorze finansowym m.in. jako prezes zarządu, dyrektor ds. nadzoru właścicielskiego oraz dyrektor ds. aktywów strategicznych. Jestem ekspertem w zakresie projektów restrukturyzacyjnych w przemyśle stoczniowym oraz aktywizacji obszarów poprzemysłowych.


W 2010 i 2014 roku uzyskałem mandat radnego miasta Tychy. W ramach działalności w radzie miasta zainicjowałem m.in. powstanie tyskiego budżetu obywatelskiego. W 2014 r. z ramienia Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną, ubiegałem się również o urząd prezydenta Tychów, uzyskując drugi rezultat.


W 2018 roku, wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego otrzymałem mandat radnego województwa śląskiego. Startując z listy Prawa i Sprawiedliwości zdobyłem 33 315 głosów. 21 listopada 2018 roku zostałem wybrany na urząd Marszałka Województwa Śląskiego.


Przed objęciem funkcji Marszałka zajmowałem stanowisko prezesa Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej z siedzibą w Tychach oraz byłem sekretarzem Społecznej Rady Sportu przy Ministrze Sportu i Turystyki.


Wyróżnienia i odznaczenia:
- Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Związku Sybiraków, przyznana przez Zarząd Główny Związku Sybiraków,
- Złota i Srebrna Odznaka „Za Zasługi dla Sportu” przyznane przez ministra Sportu i Turystyki,
- Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Turystyki” przyznana przez ministra Sportu i Turystyki

Działalność w Radzie Miasta Tychy [ Interpelacje ] [ Wnioski ] [ Szpital dla Tychów i powiatu bieruńsko-lędzińskiego ] [ Działalność w Radzie Miasta ]