O mnie

Ukończyłem studia podyplomowe w zakresie zarządzania w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, oparte na strukturze programu MBA oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami europejskimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń. Studia magisterskie ukończyłem w Wyższej Szkole Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.

W 2010 roku uzyskałem mandat radnego miasta Tychy na kadencję 2010-2014. W kolejnych wyborach ponownie zostałem wybrany do Rady Miasta Tychy na kadencję 2014-2018. W 2014 roku kandydowałem w wyborach na Prezydenta Tychów z ramienia Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną, uzyskując drugi wynik. W Radzie Miasta Tychy pracowałem głównie w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego. W latach 2007-2017 byłem wiceprezesem, a następnie prezesem Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną (NGO). W latach 2007-2014 pracowałem jako społeczny kurator sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach.

Od 2015 roku jestem sekretarzem Społecznej Rady Sportu przy Ministrze Sportu i Turystyki. Zawodowo zajmowałem stanowisko menadżerskie związane z zarządzaniem i realizacją projektów biznesowych. 

Byłem inicjatorem wielu akcji o charakterze społecznym i lokalnym. Z mojej inicjatywy w Tychach powstał m.in. budżet obywatelski, oraz doszło do przejęcia przez miasto dawnego szpitala wojewódzkiego, czy zbudowano pomnik na 100-lecie odzyskania niepodległości w Tychach (obok UM Tychy).

W 2018 roku wystartowałem w wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa Śląskiego. Kandydując w Okręgu nr 2 (Katowice, Tychy, Mysłowice, powiat bieruńsko-lędziński oraz powiat pszczyński), z listy komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Otrzymałem 33 315 głosów, wynik ten pozwolił mi uzyskać mandat radnego województwa śląskiego VI kadencji. Na pierwszym posiedzeniu, w dniu 21 listopada 2018 roku, głosami radnych Sejmiku Województwa Śląskiego, zostałem wybrany na stanowisko Marszałka Województwa Śląskiego.

Działalność w Radzie Miasta Tychy [ Interpelacje ] [ Wnioski ] [ Szpital dla Tychów i powiatu bieruńsko-lędzińskiego ] [ Działalność w Radzie Miasta ]