Rada Miasta Tychy – lata 2010 – 2018r.

Nr
Interpelacja
Link
277Interpelacja radnych: Ewy Węglarz, Edyty Danielczyk, Dariusza Wencepla, Tadeusza Furczyka, Kazimierza Chełmińskiego, Pawła Porszke, Jakuba Chełstowskiego, Klaudiusza Slezaka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Marka Gołosza, Grzegorza Kołodziejczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia świetlicy opiekuńczej i ośrodka czasowego pobytu dla osób ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną w Tychach.Link
276Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 23 listopada 2017 r. w sprawie organizacji w Tychach oraz metropolii akcji "Weekend za pół ceny".Link
275Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 23 listopada 2017 r. w sprawie przygotowania i budowy w Tychach z uwagi na przypadające w 2018 r. 100 lecie odzyskania niepodległości pomnika lub kolumny oraz uroczystą organizację wydarzeń w tym zakresie.Link
274Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 07 sierpnia 2017 r. w sprawie bramownicy przy przejeździe przy ul. Glinczańskiej w Tychach.Link
273Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 07 sierpnia 2017 r. w sprawie układu komunikacyjnego dla projektowanej inwestycji pt. "Budowa treningowego pola golfowego (strzelnicy golfowej) przy ul. Sikorskiego"Link
272Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona w dniu 08 maja 2017 r. w sprawie budowy strzelnicy golfowej w Tychach.Link
271Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 28 marca 2017 r. w sprawie zorganizowanego przez dyrekcję SP nr 5 i Gimnazjum nr 2 wyjazdu uczniów na kolonie do Bułgarii.Link
270Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 25 stycznia 2017 r. w sprawie działki nr 4527/26 przy Placu Konstytucji 3 Maja w Tychach.Link
269Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 25 stycznia 2017 r. w sprawie programu rządowego Mieszkanie Plus.Link
268Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 11 października 2016 r. w sprawie PPiU Concret.Link
267Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 11 października 2016 r. w sprawie budowy w Tychach profesjonalnego toru do jazdy na rolkach.Link
266Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 11 października 2016 r. w sprawie ustawienia urządzeń bramowych na Glince.Link
265Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 11 października 2016 r. w sprawie parkingów działających wg zasady "Parkuj i jedź".Link
264Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 11 października 2016 r. w sprawie podjęcia czynności celem rozwiązania problemu mieszkańców.Link
263Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 11 października 2016 r. w sprawie nakładów finansowych na zakup pomocy naukowych i sprzętu sportowego dla szkół.Link
262Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 11 października 2016 r. w sprawie umowy zawartej przez Teatr Mały w Tychach ze Stowarzyszeniem Przestrzeń Wyobraźni.Link
261Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 11 października 2016 r. w sprawie monitoringu miasta Tychy.Link
260Interpelacja radnych: Jakuba Chełstowskiego, Pawła Porszke oraz Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 września 2016 r. w sprawie koncepcji przebudowy ul. Mikołowskiej.Link
259Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 12 września 2016 r. w sprawie spółek prawa handlowego z udziałem gminy Tychy.Link
258Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 12 września 2016 r. w sprawie budowy i uruchomienia w Tychach sieci wypożyczalni rowerów miejskich.Link
257Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 12 września 2016 r. w sprawie akcji darmowych szczepień dla tyskich seniorów.Link
256Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 29 sierpnia 2016 r. w sprawie pomocy w budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na terenie MZBM ROM IV.Link
255Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wykonywania prac na majątku miasta Tychy przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowe CONCRET Spółka Jawna.Link
254Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie informacji dot. szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, w których udział brali nauczyciele i dyrektorzy szkół w roku szkolnym 2015/2016.Link
253Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zagospodarowania terenów przy ul. Obywatelskiej.Link
252Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 grudnia 2015 r. w sprawie pisma pani Gabrieli Marczuk dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach.Link
251Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 07 grudnia 2015 r. w sprawie boiska przy SP 22 wybudowanego w ramach budżetu obywatelskiego.Link
250Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 09 listopada 2015 r. w sprawie remontu i naprawy DK1 na wysokości wiaduktu przy Al. Niepodległości.Link
249Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 07 września 2015 r. w sprawie działalności audytora wewnętrznego przy UM Tychy.Link
248Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 07 września 2015 r. w sprawie współpracy MCK Tychy z Radami Osiedlowymi.Link
247Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 07 września 2015 r. w sprawie wyjazdu dzieci na kolonie do Bułgarii w SP nr 5 i Gimnazjum nr 2.Link
246Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wydłużenia linii autobusowych MZK Tychy do szpitali zlokalizowanych w Katowicach.Link
245Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 18 sierpnia 2015 r. w sprawie spółek miejskich.Link
244Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród rodziców uczniów tyskich szkół w sprawie godzin otwarcia świetlic szkolnych.Link
243Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 sierpnia 2015 r. w sprawie opłat parkingowych pobieranych przez MZUiM w Tychach.Link
242Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 sierpnia 2015 r. w sprawie remontu ul. Targiela.Link
241Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 sierpnia 2015 r. w sprawie naprawy nawierzchni przy skrzyżowaniu ul. Budowlanych z ul. Begonii.Link
240Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 sierpnia 2015 r. w sprawie jakości wody w jeziorze Paprocany.Link
239Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 04 sierpnia 2015 r. w sprawie odwołania wyjazdu dzieci SP nr 5 i Gimnazjum nr 2 w Tychach na kolonie do Bułgarii.Link
238Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy drogą elektroniczną w dniu 20 lipca 2015 r. w sprawie wydłużenia linii autobusowych MZK Tychy w Katowicach do szpitali tam zlokalizowanych.Link
237Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2015 r. w sprawie działalności spółki Tyski Sport i wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli w sprawie działalności spółki.Link
236Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2015 r. w sprawie działalności spółki Tyski Sport i wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli w sprawie działalności spółki.Link
235Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2015 r. w sprawie działalności spółki Tyski Sport i wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli w sprawie działalności spółki.Link
234Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2015 r. w sprawie działalności spółki Tyski Sport i wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli w sprawie działalności spółki.Link
233Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2015 r. w sprawie działalności spółki Tyski Sport i wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli w sprawie działalności spółki.Link
232Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2015 r. w sprawie działalności spółki Tyski Sport i wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli w sprawie działalności spółki.Link
231Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 22 maja 2015 r. w sprawie źle wykonanych robót przy ul. Jabłoni w Tychach w ramach projektu realizowanego przez Miasto Tychy pt. "Gospodarka ściekowa w Tychach w dzielnicy Czułów".Link
230Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 22 maja 2015 r. w sprawie niepełnej odpowiedzi na interpelację w sprawie MDK nr 2 w Tychach z dnia 24 marca 2015 r.Link
229Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie budowy Parku Południowego w Tychach.Link
228Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie kosztów związanych z utrzymaniem samochodu służbowego przez UM Tychy.Link
227Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie prowadzenia przez UM Tychy programu profilaktycznego i edukacyjnego - przedporodowej szkoły rodzenia.Link
226Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie działalności Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach.Link
225Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie budynku po dawnym Gimnazjum nr 5 w TychachLink
224Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie uruchomienia tyskiej wersji portalu: naprawmyto.pl/tychy. Link
223Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie remontu parkingu przy ul. Żwakowskiej.Link
222Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Centrum Miasta. Link
221Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie decyzji administracyjnych wydawanych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Wydział Budownictwa UM Tychy.Link
220Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie wyjazdu Prezydenta Tychów do Katowic w dniu 14 lutego 2015 r.Link
219Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie budowy mieszkań przez Spółkę TTBS i bieżącej działalności.Link
218Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie ograniczenia prędkości na wiadukcie na drodze DK nr 1 w Tychach.Link
217Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie działalności Straży Miejskiej w Tychach.Link
216Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie nakładów na reklamę w gazecie Twoje Tychy przez miejskie spółki: PEC, Master, TLT, PKM, TTBS, RCGW, RPWiK.Link
215Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie dochodów miasta Tychy i nakładów inwestycyjnych poniesionych na rzecz Szpitala Miejskiego w Tychach.Link
214Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie naprawy oświetlenia wzdłuż ul. Żwakowskiej w Tychach.Link
213Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie uzupełnienia informacji o wysokości kwot rocznych premii przyznanych członkom zarządu Spółek: PEC, PKM, TLT, RCGW, RPWiK, Śródmieście, Tyski Sport, TTBS, Master za okresy sprawozdawcze w latach 2010,2011,2012,2013,2014 oraz w sprawie aktualnych regulaminów udzielania miesięcznych premii dla członków zarzadu Spółek: PEC, PKM, TLT, RCGW, RPWiK, Śródmieście, Tyski Sport, TTBS, Master. Link
212Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 24 marca 2015 r. w sprawie stanu czystości dróg i chodników w Tychach po okresie zimowym.Link
211Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 24 marca 2015 r. w sprawie Pasażu Kultury Andromeda.Link
210Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 24 marca 2015 r. w sprawie nakładów na reklamę w gazecie Twoje Tychy przez miejskie spółki: PEC, MASTER, TLT, PKM, TBS, RCGW, RPWiK.Link
209Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 24 marca 2015 r. w sprawie zarządzania Młodzieżowym Domem Kultury Nr 2 w Tychach.Link
208Interpelacja radnych: Edyty Danielczyk, Jakuba Chełstowskiego, Pawła Porszke oraz Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 lutego 2015 r. w sprawie Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie opłat za korzystanie z komunikacji publicznej, której organizatorem jest MZK w Tychach.Link
207Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 26 stycznia 2015 r. w sprawie akcji "Zima".Link
206Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 14 stycznia 2015 r. w sprawie "ślizgawki" na Stadionie Zimowym.Link
205Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 30 grudnia 2014 r. w sprawie Zastępcy Prezydenta Miasta Tychy ds. Infrastruktury.Link
204Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 30 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Spółki Master - Odpady i Energia w Tychach.Link
203Zapytanie radnego Jakuba Chełstowskiego złożone na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 01 października 2014 r. w sprawie wypowiedzi naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki na sesji Rady Miasta w dniu 25 września 2014 r.Link
202Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona drogą elektroniczną na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 26 września 2014 r. w sprawie remontu ul. Urbanowickiej.Link
201Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona drogą elektroniczną na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 21 lipca 2014 r. w sprawie działalności w UM Tychy Kancelarii Prawnej Urbanik i Partnerzy.Link
200Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 18 lipca 2014 r. w sprawie badań ankietowych w sprawie realizowanych inwestycji miejskich.Link
199Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 lipca 2014 r. w sprawie utworzenia jednego dużego miasta w regionie.Link
198Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 lipca 2014 r. w sprawie projektów do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZITLink
197Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 lipca 2014 r. w sprawie wind zamontowanych przy stacjach SKR w Tychach.Link
196Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 lipca 2014 r. w sprawie premii (nagród) finansowych przyznawanych przez Prezydenta Miasta Tychy.Link
195Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 lipca 2014 r. w sprawie publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wykazu umów cywilno-prawnych.Link
194Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 lipca 2014 r. w sprawie Huty Paprockiej w Tychach.Link
193Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 lipca 2014 r. w sprawie remontu alejek w parku obok Kościoła Św. Krzysztofa w Tychach.Link
192Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 lipca 2014 r. w sprawie prac przy budowie Parku obok Kościoła Bł. Karoliny Kózkówny.Link
191Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 lipca 2014 r. w sprawie odszkodowania dla firmy WIK MEDIA.Link
190Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 lipca 2014 r. w sprawie uciążliwości działania klimatyzacji przy ul. Dębowej 12 w Tychach.Link
189Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 lipca 2014 r. w sprawie nakładów poniesionych na przebudowę dawnego Kina Andromeda na Pasaż Kultury Andromeda.Link
188Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 lipca 2014 r. w sprawie remontu parkingu przy ul. Żwakowskiej w Tychach.Link
187Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 lipca 2014 r. w sprawie wykonania remontu nawierzchni asfaltowej od ronda im. Zesłańców Sybiru w kierunku Ronda PaprocańskiegoLink
186Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 lipca 2014 r. w sprawie wykonania remontu nawierzchni asfaltowej na drodze od wysokości Kościoła Św. Jadwigi do ronda Sublańskiego. Link
185Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 lipca 2014 r. w sprawie przebudowy DK nr 1 w Tychach.Link
184Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 20 czerwca 2014 r. w sprawie remontu chodników przy ul.: Cyganerii 32-36, Czechowa i Skłodowskiej-Curie.Link
183Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 maja 2014 r. w sprawie klimatyzacji lokalu działającego przy ul. Dębowej 12 w Tychach.Link
182Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 26 maja 2014 r. w sprawie spółki MEGREZ.Link
181Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 26 maja 2014 r. w sprawie remontu ogrodzenia i pieszego ciągu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Tychach.Link
180Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 26 maja 2014 r. w sprawie remontu nawierzchni przy wejściu do Szkoły Podstawowej Nr 22 w Tychach.Link
179Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 26 maja 2014 r. w sprawie odmalowania pasów w rejonie przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 36 w Tychach.Link
178Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 26 maja 2014 r. w sprawie modernizacji skrzyżowań.Link
177Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 26 maja 2014 r. w sprawie obniżki cen biletów za wstęp na basen dla dzieci w okresie wakacji.Link
176Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 26 maja 2014 r. w sprawie zamieszczenia wykazu umów cywilnoprawnych zawieranych przez UM Tychy za lata 2011, 2012, 2013.Link
175Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 26 maja 2014 r. w sprawie zgłaszania przez mieszkańców spraw do załatwienia z wykorzystaniem internetu, numeru kontaktowego, aplikacji na urządzenia mobilne.Link
174Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 22 kwietnia 2014 r. w sprawie remontu chodnika przy Al. Niepodległości w Tychach.Link
173Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 22 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny za korzystanie z basenu w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży pozostającej w Tychach.Link
172Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 22 kwietnia 2014 r. w sprawie wypożyczalni rowerów na terenie miasta Tychy.Link
171Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 22 kwietnia 2014 r. w sprawie punktu obsługi klienta.Link
170Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 kwietnia 2014 r. w sprawie posiłków dla uczniów w szkołach.Link
169Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zakupu sprzętu do szpitala zarządzanego przez spółkę Megrez.Link
168Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 kwietnia 2014 r. w sprawie tyskiej wersji portalu naprawmyto.pl.Link
167Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 kwietnia 2014 r. w sprawie działalności Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach.Link
166Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 17 stycznia 2014 r. w sprawie zalegających śmieci na poboczach ul. TowarowejLink
165Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 17 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania remontów.Link
164Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 16 stycznia 2014 r. w sprawie podjęcia działań dot. uruchomienia tyskiej wersji portalu www.naprawmyto.pl/tychyLink
163Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 16 stycznia 2014 r. w sprawie ustawienia słupków blokujących wjazd na nowo wyremontowany chodnik przy ul. Darwina w TychachLink
162Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego rady Miasta Tychy w dniu 16 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące budowy parku południowego w TychachLink
161Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 03 grudnia 2013 r. w sprawie uciążliwego zapachu w rejonie ul. Katowickiej i Zwierzynieckiej.Link
160Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 03 grudnia 2013 r. w sprawie odszkodowania wypłaconego spółce WIKMEDIA przez MOSiR Tychy.Link
159Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 03 grudnia 2013 r. w sprawie spółki Tyski Sport S.A.Link
158Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 29 listopada 2013 r. w sprawie działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków.Link
157Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 29 listopada 2013 r. w sprawie obszarów górniczych na terenie miasta Tychy.Link
156Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 29 listopada 2013 r. w sprawie badań wykonywanych przez Urząd Miasta Tychy na terenie przy ul. Katowickiej i ul. Zwierzynieckiej - teren po byłym Przedsiębiorstwie Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o. o. i byłym wysypisku śmieci.Link
155Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 27 września 2013 r. w sprawie odszkodowania wypłaconego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach na rzecz spółki WIKMEDIA.Link
154Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 27 września 2013 r. w sprawie kontenera postawionego przy Al. Niepodległości 188 obok przystanku autobusowego przy Tęczy.Link
153Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 06 września 2013 r. w sprawie budowy w Tychach Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych oraz Modernizacji Stadionu Miejskiego w Tychach.Link
152Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 sierpnia 2013 r. w sprawie realizacji projektu "Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta".Link
151Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 sierpnia 2013 r. w sprawie gospodarki śmieciowej w Tychach.Link
150Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 sierpnia 2013 r. w sprawie przeglądu i naprawy wiat przystankowych obsługiwanych przez MZK.Link
149Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 sierpnia 2013 r. w sprawie Teatru Małego w Tychach.Link
148Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 08 sierpnia 2013 r. w sprawie wykrycia bakterii gronkowca na Basenie Miejskim w Tychach.Link
147Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 06 sierpnia 2013 r. w sprawie opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Tychy.Link
146Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 06 sierpnia 2013 r. w sprawie roszczeń z tytułu wymówienia umowy dzierżawy lokalu spółce WIK MEDIA przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.Link
145Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 06 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania remontu na parkingu na ul. Żwakowskiej w Tychach, parking obok Merino.Link
144Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 06 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazu prowadzonych spraw sądowych związanych z próbą odzyskania przez dawnych właścicieli działek, które obecnie należą do gminy Tychy.Link
143Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 06 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania chodnika pomiędzy osiedlami Teresa i Urszula na wysokości "Pomnika Katyńskiego".Link
142Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 06 sierpnia 2013 r. w sprawie przebudowy DK 1, modernizacji Stadionu Miejskiego w Tychach oraz budowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych.Link
141Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 06 sierpnia 2013 r. w sprawie przyznawania lokali komunalnych z zasobów gminy Tychy.Link
140Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 czerwca 2013 r. w sprawie przyznawania lokali mieszkalnych z zasobów komunalnychLink
139Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 czerwca 2013 r. w sprawie odkupienia działek przez spółkę TBS.Link
138Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 05 czerwca 2013 r. w sprawie sprzedaży działek przy Al. Jana Pawła II Grupie Zasada.Link
137Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 05 czerwca 2013 r. w sprawie opracowania "Kodeksu Zewnętrznej Reklamy Wizualnej"Link
136Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 05 czerwca 2013 r. w sprawie audytu prowadzonego w Pracowni Planowania Przestrzennego w Tychach.Link
135Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 05 czerwca 2013 r. w sprawie nagród pieniężnych przyznawanych dyrektorom gminnych instytucji.Link
134Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 maja 2013 r. w sprawie działek przekazanych przez gminę do TTBS pod zabudowę wielorodzinną.Link
133Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 maja 2013 r. w sprawie budowy budynków wielorodzinnych przy ul. Grota Roweckiego 25-29 i ul. Trzy Stawy 2-6 w Tychach.Link
132Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 maja 2013 r. w sprawie przyznawania lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych.Link
131Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 maja 2013 r. w sprawie wyjaśnienia lokalizacji znaku ruchu przy ul. Żwakowskiej w Tychach.Link
130Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 maja 2013 r. w sprawie działki nr 4819/26 położonej przy ul. Kopernika i Hierowskiego w Tychach.Link
129Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 maja 2013 r. w sprawie wykonania remontu przy ul. Targiela w Tychach.Link
128Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 maja 2013 r. w sprawie remontu parkingu na działce nr 3101/26 należącej do miasta położonej przy ul. Żwakowskiej w Tychach.Link
127Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 10 maja 2013 r. w sprawie odtworzenia nawierzchni ciągu pieszego przy ul. Żwakowskiej.Link
126Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 10 maja 2013 r. w sprawie przebudowy Andromedy.Link
125Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 10 maja 2013 r. w sprawie dzielnicy Cielmice.Link
124Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 10 maja 2013 r. w sprawie braków w dostawie energii elektrycznej do dzielnicy Cielmice.Link
123Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 10 maja 2013 r. w sprawie wykonania tablicy upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych.Link
122Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 10 maja 2013 r. w sprawie wykonania napraw i remontu przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 22 w Tychach.Link
121Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 06 maja 2013 r. w sprawie zamknięcia wysypiska na terenie przy ul. Zwierzynieckiej i Katowickiej w Tychach.Link
120Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 06 maja 2013 r. w sprawie badań zleconych przez Pracownię Planowania Przestrzennego w Tychach.Link
119Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 30 kwietnia 2013 r. w sprawie opracowania strategii rozwoju transportu zbiorowego w mieście Tychy na lata 2014-2020.Link
118Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 30 kwietnia 2013 r. w sprawie współpracy firmy ANOLI z PKM Tychy.Link
117Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 30 kwietnia 2013 r. w sprawie remontu ul. Armii Krajowej od Ronda Paprocańskiego w kierunku Ronda im. Zesłańców Sybiru oraz od Ronda Paprocańskiego w kierunku Ronda Olimpijskiego.Link
116Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 30 kwietnia 2013 r. w sprawie działki nr 4819/26 położonej przy ul. Kopernika i ul. Hierowskiego w Tychach.Link
115Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży działek przy Al. Jana Pawła II w Tychach przez spółkę Śródmieście.Link
114Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 30 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania Gimnazjum Nr 6 w Tychach patrona szkoły.Link
113Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 19 marca 2013 r. w sprawie listy osób oczekujących na mieszkania z Wydziału Gospodarki Lokalowej UM Tychy oraz rozbudowy i adaptacji budynków przy ul. Nowokościelnej 11 w Tychach przez miejską spółkę TBS na lokale socjalne.Link
112Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 marca 2013 r. w sprawie wykazu zleceń zawartych przez placówki szkolne w ramach prowadzenia szkoleń dla nauczycieli z Instytutem Edukacji Ludmiła Łogiewa-Fierla.Link
111Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 marca 2013 r. w sprawie wykazu zleceń zawartych przez placówki szkolne w ramach prowadzenia szkoleń dla nauczycieli z Instytutem Edukacji Ludmiła Łogiewa-Fierla.Link
110Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 marca 2013 r. w sprawie nośników reklamowych umieszczonych na terenie miasta.Link
109Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 marca 2013 r. w sprawie remontu ciągu pieszego przy ul. Sikorskiego nr 125 do 143.Link
108Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 marca 2013 r. w sprawie dudniących klap studzienek na ul. Mikołowskiej w Tychach.Link
107Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 marca 2013 r. w sprawie prac wykonanych przez spółkę Śródmieście na zlecenie MZBM.Link
106Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 marca 2013 r. w sprawie kosztów poniesionych przez spółki miejskie w związku z faktem sponsorowania przez nie filmu "Sky Walk".Link
105Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w dniu 11 marca 2013 r. w sprawie zysków spółki Śródmieście.Link
104Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 12 lutego 2013 r. w sprawie aktualnej sytuacji w ZS nr 4 w Tychach i oferty edukacyjnej tyskich szkół średnich.Link
103Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 12 lutego 2013 r. w sprawie dzierżawy przez PKM 3 autobusów marki MAZ.Link
102Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 12 lutego 2013 r. w sprawie umorzenia przez zastępcę prezydenta ds. infrastruktury noty odsetkowej za nieterminowe regulowanie należności przez spółkę "Śródmieście" oraz w sprawie przedstawienia informacji o liczbie umorzeń zobowiązań finansowych względem spółek miejskich przeprowadzonych w latach 2009-2012 przez jednostki budżetowe miasta.Link
101Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 12 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży przez spółkę Śródmieście działek położonych przy al. Jana Pawła II w Tychach.Link
100Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 12 lutego 2013 r. w sprawie zysków, jakie Miasto Tychy osiąga z działalności spółki "Śródmieście".Link
99Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 12 lutego 2013 r. w sprawie nakładów finansowych na sport w latach 2009 - 2012.Link
98Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 12 lutego 2013 r. w sprawie nagród finansowych przyznanych przez prezydenta miasta Tychy swoim zastępcom w latach 2010, 2011, 2012. Link
97Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 12 lutego 2013 r. w sprawie dudniących klap przy ul. Mikołowskiej w Tychach.Link
96Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 12 lutego 2013 r. w sprawie nagród finansowych przyznanych przez prezydenta miasta Tychy swoim zastępcom w latach 2010, 2011, 2012. Link
95Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2013 r. w sprawie szkoleń organizowanych przez szkoły dla nauczycieli.Link
94Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2013 r. w sprawie odpowiedzi na interpelację w sprawie udzielania zamówień i organizacji przetargów przez MZBM w Tychach.Link
93Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 stycznia 2013 r. w sprawie braku biletów autobusowych na liniach autobusowych MZK w Tychach.Link
92Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 stycznia 2013 r. w sprawie remontu ul. Sikorskiego nr 125 do 143.Link
91Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 stycznia 2013 r. w sprawie remontu ciągów pieszych przy ul. Dębowej od 6a do 6b oraz po stronie przeciwległej.Link
90Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 stycznia 2013 r. w sprawie remontu pieszego ciągu komunikacyjnego na działce należącej do gminy obok ul. Żwakowskiej.Link
89Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 09 stycznia 2013 r. w sprawie remontów i inwestycji w dzielnicy Cielmice.Link
88Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 09 stycznia 2013 r. w sprawie przebudowy DK-1.Link
87Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 09 stycznia 2013 r. w sprawie kosztów związanych z zakupem i montażem nowych znaków D15 na przystankach, które zostały zaklejone QR - kodem.Link
86Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 09 stycznia 2013 r. w sprawie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń, które gmina wynajmowała na działalność gospodarczą na Stadionie Miejskim przy ul. Edukacji 7 w Tychach.Link
85Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 09 stycznia 2013 r. w sprawie zakładanych rocznych kosztów utrzymania zmodernizowanego stadionu i analiz ekonomicznych w zakresie potencjalnych dochodów po modernizacji obiektu przy ul. Edukacji 7.Link
84Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 09 stycznia 2013 r. w sprawie działalności gospodarczej spółki Śródmieście w zakresie działalności Zakładu Pogrzebowego Atrium.Link
83Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 09 stycznia 2013 r. w sprawie szkoleń prowadzonych w tyskich szkołach skierowanych do uczniów za lata 2010-2012.Link
82Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 09 stycznia 2013 r. w sprawie nakładów finansowych na remonty i zakupy pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 6 w Tychach.Link
81Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 09 stycznia 2013 r. w sprawie kampanii na rzecz zwiększenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wpływającego do kasy gminy.Link
80Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 listopada 2012 r. w sprawie kampanii na rzecz zwiększenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wpływającego do kasy gminy.Link
79Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 listopada 2012 r. w sprawie zleceń MZBM.Link
78Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 09 listopada 2012 r. w sprawie planowanego zamknięcia ul. Urbanowickiej.Link
77Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 09 listopada 2012 r. w sprawie wypłaty premii z zysku za 2011 rok przez Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Sćiekowej S.A.Link
76Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 06 listopada 2012 r. w sprawie prac prowadzonych na ul. Wojska Polskiego 15-19a.Link
75Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 06 listopada 2012 r. w sprawie dzielnicy Cielmice.Link
74Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 października 2012 r. w sprawie wykazu firm budowlanych współpracujących z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych w Tychach.Link
73Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 października 2012 r. w sprawie remontu nawierzchni na ul. Targiela.Link
72Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 października 2012 r. w sprawie studzienek kanalizacyjnych w dzielnicy JUW-e.Link
71Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 08 października 2012 r. w sprawie planowanego zamknięcia ruchu drogowego na ul. Urbanowickiej.Link
70Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 08 października 2012 r. w sprawie planowanego zamknięcia ruchu drogowego na ul. Urbanowickiej.Link
69Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 08 października 2012 r. w sprawie lokali komunalnych przyznawanych mieszkańcom gminy Tychy.Link
68Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 08 października 2012 r. w sprawie utrzymania czystości na słupach oświetleniowych wzdłuż Al. Niepodległości.Link
67Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 września 2012 r. w sprawie porad prawnych udzielanych przez radców prawnych w Urzędzie Miasta Tychy.Link
66Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 września 2012 r. w sprawie środków finansowych uzyskiwanych przez komitety rodzicielskie działające w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Tychy.Link
65Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 września 2012 r. w sprawie wykonania remontu wejścia do Szpitala Miejskiego w Tychach.Link
64Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 września 2012 r. w sprawie odkupienia sekcji piłkarskiej i hokejowej od stowarzyszeń sportowych przez spółkę Tyski Sport.Link
63Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 września 2012 r. w sprawie umów pożyczkowych spółki Tyski Sport.Link
62Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2012 r. w sprawie usunięcia ptasich odchodów z wiaduktu na ul. Żwakowskiej.Link
61Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2012 r. w sprawie Rad Nadzorczych spółek miejskich.Link
60Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2012 r. w sprawie pożyczek udzielanych przez miejskie spółki z udziałem gminy.Link
59Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 26 lipca 2012 r. w sprawie wydatków cateringowych UM Tychy i jednostek mu podległych za lata 2001-2008.Link
58Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2012 r. w sprawie porad prawnych udzielanych przez radców prawnych w UM Tychy.Link
57Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 lipca 2012 r. w sprawie działalności Straży Miejskiej w Tychach w latach 2010 - 2011.Link
56Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 lipca 2012 r. w sprawie opłat podatkowych uiszczanych przez MZBM w Tychach oraz utrzymania terenów wokół budynków MZBM w Tychach.Link
55Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 czerwca 2012 r. w sprawie ul. Jedności w Tychach.Link
54Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 czerwca 2012 r. w sprawie płatności kartą płatniczą w Centrum Obsługi Pasażerów oraz Kolekturze MZK.Link
53Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu umów o dzieło i umów zlecenie zawieranych przez Urząd MIasta Tychy.Link
52Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 czerwca 2012 r. w sprawie ul. Nadrzecznej w Tychach.Link
51Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 czerwca 2012 r. w sprawie obsługi cateringowej imprez i spotkań organizowanych przez Urząd Miasta Tychy oraz jednostki podległe.Link
50Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 maja 2012 r. w sprawie zwrotu podatku VAT za modernizację lodowiska.Link
49Interpelcja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona w dniu 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przegranej sprawy sądowej ze spółką Hallo.Link
48Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wypowiedzenia prywatnym podmiotom oświatowym umów najmu sal lekcyjnych w szkołach.Link
47Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2012 r. w sprawie odmalowania przejść dla pieszych w Tychach i oczyszczenia siatki przy wiadukcie ul. Żwakowskiej.Link
46Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2012 r. w sprawie modernizacji sieci trakcji trolejbusowej w Tychach.Link
45Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2012 r. w sprawie pisma pana J.Z. do radnych i gminy Tychy.Link
44Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2012 r. w sprawie remontu oświetlenia ulic i chodników.Link
43Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2012 r. w sprawie objęcia monitoringiem miejskim osiedli T, W, P, Paprocan, Cielmic oraz Z.Link
42Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie obsługi na stanowiskach kasowych w Urzędzie Miejskim w Tychach.Link
41Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie zatrudniania pracowników w spółce miejskiej Tyski Sport.Link
40Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie pisma pana J. Z.Link
39Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie sprawy sądowej w zw. ze spółką Hallo.Link
38Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie wykonania remontu ul. Sikorskiego nr 125 do 143.Link
37Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie prac remontowych na ul. Targiela oraz uregulowania sytuacji rzeki Gostynki.Link
36Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie przebudowy DK1 i zw. z tym odcięciem mieszkańców ul. Paproci od reszty osiedla i miasta.Link
35Wniosek radnych: Jakuba Chełstowskiego, Barbary Koniecznej, Stefana Moćko oraz Dariusza Wencepla złożony na sesji Rady MIasta w dniu 23 lutego 2012 r. w sprawie pozyskania opinii prawnej kancelarii niezwiązanej z gminą dot. udostępniania radnym danych osobowych mieszkańców składających pisma do Rady Miasta.Link
34Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 23 lutego 2012 r. w sprawie pism pana J. Z.Link
33Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 23 lutego 2012 r. w sprawie wykonania remontu przy ul. Sikorskiego.Link
32Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 23 lutego 2012 r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych przy DK1.Link
31Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 23 lutego 2012 r. w sprawie wykonania przejścia dla pieszych przy Kościele Św. Jana Chrzciciela w Tychach.Link
30Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 23 lutego 2012 r. w sprawie naboru do pracy w spółce Tyski Sport S.A.Link
29Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 20 grudnia 2011 r. w sprawie wykonania przejścia dla pieszych przy Kościele Św. Jana Chrzciciela w Tychach.Link
28Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 20 grudnia 2011 r. w sprawie ułożenia nawierzchni asfaltowej przy ul. Nadrzecznej w Tychach.Link
27Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 20 grudnia 2011 r. w sprawie budowy ścieżek przy DK-1.Link
26Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 20 grudnia 2011 r. w sprawie zabezpieczenia ciągłości usług medycznych przez miasto Tychy na ewentualność zaprzestania działalności Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Tychach.Link
25Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 października 2011 r. w sprawie zarezerwowania środków finansowych w budżecie miasta na zadania inwestycyjne na terenie miasta.Link
24Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 września 2011 r. w sprawie uzupełnienia nawierzchni asfaltowej na ulicy Kopernika w Tychach.Link
23Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 września 2011 r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych przy modernizacji DK-1.Link
22Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 września 2011 r. w sprawie możliwości wyznaczenia ogrodzonych miejsc dla psów na terenach parków miejskich w Tychach.Link
21Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 sierpnia 2011 r. w sprawie utrzymania czystości przy ul. Żwakowskiej na wysokości wiaduktu.Link
20Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 sierpnia 2011 r. w sprawie odmalowania przejścia dla pieszych przy markecie Lidl w Tychach.Link
19Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 sierpnia 2011 r. w sprawie inkasentów pobierających opłaty parkingowe na terenie miasta Tychy.Link
18Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 sierpnia 2011 r. w sprawie inkasentów pobierających opłaty parkingowe na terenie miasta Tychy.Link
17Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 sierpnia 2011 r. w sprawie przebudowy ul. Turkusowej wraz z parkingiem.Link
16Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 sierpnia 2011 r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych przy moderniacji DK-1.Link
15Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 maja 2011 r. w sprawie realizacji zadania pn. Budowa Parku przy Parafii Bł. Karoliny Kózkówny w Tychach.Link
14Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 maja 2011 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta na przejściach dla pieszych w mieście Tychy.Link
13Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 maja 2011 r. w sprawie wykazu działek należących do miasta Tychy przeznaczonych pod inwestycje dla prywatnych podmiotów gospodarczych.Link
12Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 maja 2011 r. w sprawie umieszczenia na stronie internetowej BIP UM Tychy nagrań z prac Komisji stałych Rady Miasta Tychy w formie mp3.Link
11Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzchni reklamowych znajdujących się na obiektach MOSIR TychyLink
10Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 marca 2011 r. w sprawie modernizacji sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych.Link
9Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 marca 2011 r. w sprawie ujęcia przy modernizacji DK-1 budowy ścieżek rowerowych.Link
8Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 marca 2011 r. w sprawie powierzchni reklamowych znajdujących się na obiektach MOSiR.Link
7Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 marca 2011 r. w sprawie opracowania Strategii Promocji Miasta Tychy.Link
6Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 stycznia 2011 r. w sprawie przekazywania środków finansowych przez spółki miejskie.Link
5Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 lutego 2011 r. w sprawie remontu boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Tychach oraz związanej z tym egzekucji kar umownych od firmy Kostrzewa Sp. z o. o. z MysłowLink
4Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 lutego 2011 r. w sprawie uszczegółowienia informacji nt. uzyskanych dochodów z tytułu zawartych umów reklamowych przez MOSiR Tychy.Link
3Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 stycznia 2011 r. w sprawie składów osobowych Rad Nadzorczych i Zarządów spółek miejskich.Link
2Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 stycznia 2011 r. w sprawie informacji o uzyskanych dochodach z tytułu zawartych umów reklamowych przez MOSiR Tychy.Link
1Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 stycznia 2011 r. w sprawie remontu boiska sportowego przy SP Nr 7 w Tychach.Link