Działalność w STNMO

W listopadzie 2017 roku zrezygnowałem z funkcji Prezesa Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną. W Stowarzyszeniu pracowałem społecznie, ponad 10 lat. Udało nam się zrealizować wiele ważnych projektów i zadań dla naszego miasta i naszych mieszkańców. Działalność ta przyniosła wiele dobra. Poniżej krótka historia najważniejszych wydarzeń o charakterze społecznym z udziałem STNMO.

 • We wrześniu 2017r. STNMO zorganizowało wyścigi kolarskie dla dzieci i młodzieży w parku Jaworek pn.”Bike Atelier Tychy Junior Cup„. Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Tychy Naszą Małą Ojczyzną.
 • I Świąteczny Mecz Charytatywny. 17 grudnia 2016r. w Tyskiej Hali Sportowej rozegrany został I Świąteczny Mecz Charytatywny między drużynami piłkarskimi samorządowców i sportowców. Podczas meczu zbierano pieniądze dla Fundacji Dziecięcy Kolorowy Świat Marzeń. W sumie przekazano tej organizacji 4202,26 zł, w tym czek na 3 tys. zł od organizatora imprezy: Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną. Impreza odbyła się przy czynnym udziale Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki oraz pod jego patronatem.
 • W lutym 2014 roku STNMO było organizatorem tzw.”okrągłego stołu w Tychach” mającego na celu zmuszenie władz miasta do podjęcia decyzji o zakupie udziałów w spółce Megrez. Prezydent Andrzej Dziuba był niechętny tej inicjatywie, jednak ugiął się pod presją zorganizowanej akcji i dzień po „okrągłym stole” na sesji Rady Miasta Tychy otrzymaliśmy zapewnienia o kupnie udziałów w spółce Megrez. W maju miasto Tychy nabyło udziały w spółce i stało się współudziałowcem spółki, dzięki temu spółka pozyskała środki na zakup sprzętu i prowadzenie remontów.
 • W grudniu 2013 roku Stowarzyszenie Tychy Naszą Małą Ojczyzną wsparło zbiórkę prowadzoną przez Stowarzyszenie Odra – Niemen w ramach akcji „Rodacy – Bohaterom”.
 • W roku 2013 radni Klubu Tychy Naszą Małą Ojczyzną złożyli projekt uchwały o podjęciu prac celem budowy obwodnicy w Tychach.
 • We wrześniu 2013 Stowarzyszenie wniosło do Rady Miasta Tychy wezwanie do usunięcia naruszenia prawa na uchwałę Rady Miasta Tychy nr XXXIII/692/13 w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” z dnia 30 sierpnia 2013r. – sprawa jest nadal przedmiotem analizy Sądu Administracyjnego.
 • W 2013 roku radni Klubu Tychy Naszą Małą Ojczyzną złożyli projekt uchwały w sprawie uchwalenia w Tychy „Budżetu Obywatelskiego w Tychach na rok 2014”.
 • W kwietniu 2013 roku STNMO zorganizowało I Tyską Kawiarenkę Obywatelską pt. „Polski Śląsk czy Śląski RAŚ?” z udziałem Jerzego Gorzelika i Piotra Spyry.
 • W grudniu 2012 roku Klub Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną był inicjatorem przyjęcia apelu przez Radę Miasta Tychy skierowanego do władz koncernu Fiata w Turynie w sprawie ulokowania produkcji nowego samochodu w Tychach.
 • W roku 2012 STNMO włączyło się w poprawę sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Tychach, którego sytuacja finansowa groziła upadkiem szpitala.
 • W 2012 roku STNMO brało udział w kampanii „Stawka większa niż 8 mld zł” która miała na celu poparcie i zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zmianę przepisów i zwiększeniu dochodów samorządów z tytułu podatków.
 • W 2011 roku STNMO złożyło projekt uchwały o zmiany w statucie miasta. Nasz pomysł zamieszczania nagrań z posiedzeń komisji uzyskał akceptację Rady Miasta Tychy. Od tego czasu wszystkie posiedzenia komisji są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej w wersji mp 3 do pobrania dla mieszkańców.
 • W 2011 roku STNMO przeprowadziło akcję mającą zachęcić mieszkańców Tychów do udziału w wyborach do Rad Osiedli.
 • W 2010 roku STNMO razem ze Stowarzyszeniem Promocji Lekkiej Atletyki w Tychach i Klubem 40 – latek zorganizowaliśmy w Tychach I Piknik Biegowy im. Jana Dery. Wzięło w nim udział ponad 300 zawodników.
 • W roku 2009 i 2010 wydaliśmy 5 numerów biuletynu informacyjnego w nakładzie ponad 40 000 tysięcy egzemplarzy. Biuletyn zawiera informacje o sytuacji w naszym mieście.
 • W sierpniu 2010 zorganizowaliśmy III edycję imprezy dla mieszkańców dzielnicy JUV-e „Przegodej do sąsiada”.
 • W lutym 2010 staraliśmy się wprowadzić zmiany w statucie Miasta Tychy, umożliwiające grupom mieszkańców zgłaszanie swoich projektów uchwał.
 • W lutym 2010 roku po raz drugi zorganizowaliśmy II Bal Charytatywny w Hotelu Piramida w czasie którego zebraliśmy ponad 10 tysięcy zł na cele charytatywne i społeczne. Przekazaliśmy zgromadzone środki na rzecz tyskich organizacji pozarządowych.
 • W roku 2009 byłem koordynatorem akcji mającej na celu aktywizację lokalnych społeczności wobec problemów lokalnego samorządu „Masz głos, masz wybór”.
 • W maju i czerwcu 2009 STNMO prowadziło w Tychach ogólnopolską akcję „Pępek Europy”.
 • W lutym 2009 roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy I Bal Charytatywny w Hotelu Piramida. Zebraliśmy na cele charytatywne prawie 8 900 zł.
 • W 2008 roku STNMO było organizatorem pikniku Tyszanie Tyszanom.