Zasłużeni dla województwa śląskiego

Witold Bańka dotychczasowy Minister Sportu i Turystyki a obecnie Przewodniczący Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) a także działacze Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymali podczas minionej Sesji Sejmiku Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego nadawana jest za wybitne zasługi osobom oraz instytucjom wyróżniającym się w działalności na terenie województwa śląskiego.

Droga jaką przeszedł Witold Bańka od odnoszącego sukcesy sportowca, przez ministra sportu po przewodniczącego Światowej Agencji Antydopingowej dowodzi nie tylko wybitnego talentu ale i niezwykłej pracowitości. Pracowitość to zresztą cecha wielu mieszkańców naszego regionu, dlatego też minister Bańka jest najlepszym ambasadorem naszego województwa. W imieniu Zarządu Województwa Śląskiego składam wyrazy wdzięczności za dotychczasową działalność i przychylność jaką okazywał współpracując dla dobra regionu.

„Obejmując dwukrotnie urząd ministra sportu wypowiadałem słowa przysięgi iż „Dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”. Dziś otrzymując to zaszczytne wyróżnienie, mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że dobro Śląska, regionu z którego pochodzę oraz pomyślność jego mieszkańców były i pozostaną dla mnie dobrem najwyższym – powiedział minister Bańka odbierając odznaczenie.

Wojewódzkie odznaczenia przyznano także przedstawicielom Polskiego Czerwonego Krzyża, które w tym roku obchodzi 100 lecie istnienia.

„Pragnąc uczcić jubileusz Stulecia Polskiego Czerwonego Krzyża, doceniając jednocześnie wkład pracy w upowszechnianie szlachetnej misji niesienia pomocy na wiele sposobów, tak w kraju jak i zagranicą Sejmik Województwa Śląskiego postanowił wyróżnić zasłużonych działaczy Złotymi i Srebrnymi odznakami za zasługi dla Województwa Śląskiego” – powiedział Jan Kawulok Przewodniczący Sejmiku Śląskiego.

Złotą odznakę otrzymali Bogdan Ogrodzki, Andrzej Kinasiewicz, Andrzej Jaroszka, Piotr Górnik i Anna Grelowska, srebrną odznakę otrzymał Grzegorz Conrad. Z okazji jubileuszu Polski Czerwony Krzyż ustanowił Medal 100 – lecia PCK, który przyznawany jest osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla tej organizacji. W dowód uznania za wieloletnie efektywne wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża medale 100 – lecia otrzymali marszałek Jakub Chełstowski oraz Sejmik Województwa Śląskiego.

fot. BP UMWS Tomasz Żak,

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!