Współpraca na trójstyku

Przedstawiciele Województwa Śląskiego, Kraju Morawsko-Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego spotkali się w Istebnej, by rozmawiać o współpracy i omówić koncepcję budowy mostu w Jaworzynce na trójstyku polsko-czesko-słowackim.

W spotkaniu w Istebnej omówiono koncepcję zagospodarowania terenu w celu budowy pieszo-rowerowego połączenia komunikacyjnego na trójstyku granic Polski, Czech i Słowacji. Celem projektu ma być zwiększenie atrakcyjności turystycznej, kulturowej i przyrodniczej terenów pogranicza. To także okazja do poznania historii regionu i jego walorów przyrodniczo-kulturalnych.

„Jestem przekonany, że ten projekt uda się zrealizować. Pokazujemy, że ta współpraca jest możliwa. Ten pomysł może zbliżyć do siebie ludzi i regiony, nie tylko pod względem relacji międzyludzkich, ale i kulturowych” – tłumaczył wiceprzewodniczący Samorządowego Kraju Żylińskiego, Peter Dobeš.

Kładka pieszo-rowerowa miałaby wznosić się nad stykiem granic i umożliwiać ruch turystyczny w trzech kierunkach. W planach jest też budowa ścieżek, tarasów widokowych i placu zabaw dla dzieci, a także parkingu i stanowiska dla rowerów.

Trójstyk beskidzki powstał w 1993 roku. Granice trzech państw: Polski, Czech i Słowacji, zbiegają się w należącym do wsi Jaworzynka najbardziej na południe wysuniętym przysiółku Trzycatek. Punkt zbiegu trzech granic znajduje się w korycie strumienia, nad którym można przejść mostkiem. W rejonie Trójstyku leżą trzy wsie: polska Jaworzynka, słowackie Czerne i Herczawa w Republice Czeskiej.

fot. BP UMWS Tomasz Żak

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!