W Tychach powstanie parking wielopoziomowy

Parking wielopoziomowy Park&Ride oraz Bike&Ride zostanie zbudowany u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji w Tychach. Wartość to 14,9 mln zł, z czego 11,5 mln zł to środki unijne.

W Tychach na nowym parkingu, przy szpitalu Megrez, znajdzie się 117 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (57 miejsc na parterze i 60 miejsc na pierwszym piętrze), a także 48 miejsc postojowych dla rowerów oraz 22 miejsca postojowe dla motocykli. Projekt obejmuje ponadto przebudowę istniejących ciągów pieszych, budowę nowych odcinków chodników i ścieżek rowerowych o łącznej długości 675 metrów, a także wymianę dwóch wiat przystankowych zlokalizowanych po obu stronach ulicy Wyszyńskiego.

Wsparcie unijne dla samorządowych inwestycji jest niezwykle istotne. Poprawa jakości życia mieszkańców jest kwestią kluczową. Kierowany przeze mnie zarząd województwa współpracuje z Komisją Europejską, rządem premiera Mateusza Morawieckiego. Robimy wszystko, aby jak najwięcej środków z Unii Europejskiej trafiło do naszego regionu na różne projekty. 11,5 mln zł dla Miasta Tychy pozwoli na wykonanie inwestycji ważnej dla mieszkańców i środowiska naturalnego. Budowa Centrum Przesiadkowego u zbiegu ul. Wyszyńskiego i Edukacji zwiększy atrakcyjność komunikacji publicznej, znacznie poprawi stan infrastruktury miejskiej i służyć będzie ekologii. Warto dodać, że w sąsiedztwie znajduje się szpital i inwestycja służyć będzie również pacjentom. Będziemy konsekwentnie realizować obecny Regionalny Program Operacyjny i uczestniczyć w pracach nad nowym okresem programowania. Wszystko dla rozwoju gmin, powiatów i całego regionu.

Parking Park&Ride będzie miał dwie kondygnacje nadziemne. Dolna kondygnacja to garaż zamknięty, zaś górna – parking otwarty, zadaszony, z ażurowymi ścianami zewnętrznymi. W północnych narożnikach obiektu zlokalizowane zostaną dwie stacje rowerowe. W strefie wjazdu będzie znajdowało się pomieszczenie dozoru, umożliwiające kontrolę wizualną wjeżdżających i wyjeżdżających samochodów. Przewidziano także szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się będą miały zapewniony dostęp do obu kondygnacji parkingu Park&Ride. Wejście na parter budynku wyrównane zostanie z poziomem chodnika. Jedna z klatek będzie wyposażona w dźwig osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, co umożliwi dostęp tym osobom na piętro. W pobliżu dźwigu, na obu kondygnacjach, będą wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Ponadto wszystkie ciągi piesze zaprojektowano w sposób ułatwiający poruszenie się osobom na wózkach inwalidzkich, osobom o ograniczonej sprawności ruchowej oraz osobom starszym.

Całkowita wartość projektu wynosi blisko 14,9 mln zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wyniesie ponad 81 proc. (11,5 mln zł). Prace rozpoczną się w pierwszej połowie 2021 roku.

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!