W trosce o przyszłość Parku Śląskiego

Wczoraj zorganizowałem spotkanie dotyczące działań związanych z zagospodarowaniem na cele komercyjne terenów przyległych bezpośrednio do Parku Śląskiego.

Zaproszenie przyjęli wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, wiceprezydent Chorzowa Mariola Roleder, wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba, prezes Parku Śląskiego Tomasz Papaj, przedstawiciele zarządu Green Park Silesia oraz Developer ATAL S.A., prof. Tomasz Pietrzykowski z Uniwersytetu Śląskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych zainteresowanych przyszłością Parku, w tym Elżbieta Mądry, przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Społecznej ds. Parku Śląskiego ze Stowarzyszenie Nasz Park.

Park Śląski to dobro mieszkańców regionu. Musimy w sposób szczególny chronić ten teren, jak również bezpośrednie sąsiedztwo, przed działaniami mogącymi zniszczyć „Zielone Płuca Śląska”. Zaprosiłem dziś na spotkanie samorządowców z Chorzowa i Katowic, wojewodę, deweloperów i społeczników, aby znaleźć rozwiązanie, jak uniknąć wycinki ponad 1300 drzew oraz dalszych tego typu działań. Samorząd województwa nie ma możliwości prawnych wykupu nieruchomości. Taki proces może jednak dokonać Prezydent Chorzowa, który przecież powinien być zainteresowany rozwojem miejsca rekreacji mieszkańców miasta. Prezydent Kotala może zaoferować prywatnemu inwestorowi nieruchomości zamienne. Ze swej strony zadeklarowałem współpracę w pozyskaniu unijnych dotacji na realizację na tym obszarze projektów, z których korzystać będą odwiedzający. Licząc na zdrowy rozsądek samorządu Chorzowa zaproponowałem kolejne spotkanie że stronami, które mogą zapobiec niszczeniu Parku Śląskiego.

Elżbieta Mądry, przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Społecznej ds. Parku Śląskiego zaznaczyła, że dla organizacji pozarządowych najważniejsze jest to, aby tereny parkowe nie zostały okrojone. Podkreśliła także, że inicjatywa marszałka jest niezwykle ważna i daje nadzieje na pozytywne rozwiązanie.

Warto przypomnieć, że samorząd województwa realizuje działania rozwijające park, który każdego roku odwiedza 3 miliony osób. Koszt rewitalizacji tego terenu to niemal 226 milionów zł. Pace są w toku – niedawno rozpoczął się remont rzeźby Karolinki, a w najbliższych dniach ruszą prace remontowe głównych alei parkowych. Trwa także modernizacja Planetarium za dodatkowe 130 mln zł. Realizację projektu monitoruje Komitet Sterujący ds. Modernizacji Parku.

W trosce o rozwój Parku Śląskiego zaprosiłem w czerwcu br. różne środowiska do wspólnych działań na rzecz ochrony tego wyjątkowego miejsca i zorganizował Okrągły Stół Parku Śląskiego. Celem debaty była szeroka rozmowa o przyszłości Parku oraz próba wypracowania wspólnych rekomendacji dotyczących planowanych inwestycji na jego obszarze. Powołałem także Radę Społeczną ds. Parku Śląskiego, w skład której wchodzą społecznicy skupieni wokół parku. Rada ds. Parku Śląskiego jest organem opiniodawczo – doradczym działającym przy marszałku województwa. Do jej zadań należy rozpoznawanie potrzeb i doradzanie działań rozwojowych Parku, opiniowanie i wspieranie inicjatyw realizowanych na obszarze Parku oraz organizowanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz wzmocnienia oferty edukacyjnej, sportowej i rozrywkowej Park. Z mojej inicjatywy podczas sesji Sejmiku 24 czerwca br. radni przyjęli apel w sprawie Parku.

fot. BP UMWS Tomasz Żak

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!