VIII Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Modernizacji Parku Śląskiego

Modernizacja Parku Śląskiego to obecnie najważniejsze zadanie realizowane w województwie, na które zarząd województwa przeznaczył kwotę 226 mln zł, a środki na ten cel pochodzą ze zwrotów pożyczek udzielonych w ramach Inicjatywy JESSICA 2007-2013.

Przewodniczyłem obradom Komitetu Sterującego ds. Modernizacji Parku Śląskiego na spotkaniu podkreśliłem ogromny potencjał i dziedzictwo regionalne jakie posiada park. Z tego też względu zarząd ze szczególną uwagą monitoruje przebieg inwestycji. Temu służą między innymi spotkania Komitetu Sterującego, na których omawiane są na bieżąco sprawy istotne z punktu widzenia postępu prac w zakresie 20 zadań inwestycyjnych w projekcie.

Warto przypomnieć przy tej okazji, że zarząd województwa zgłosił modernizację Parku Śląskiego do Inicjatywy Komisji Europejskiej dedykowanej regionom górniczym w transformacji, co ma pomóc w dalszym pozyskiwaniu środków na jego modernizację. Zakończenie obecnie prowadzonego projektu planowane jest w 2027 roku.

Po spotkaniu Komitetu,wraz z wicemarszałkiem Wojciechem Kałużą oraz Członkiem Zarządu Izabelą Domogałą udaliśmy się na plac budowy modernizowanego Planetarium Śląskiego. W kwietniu bieżącego roku ruszyły prace remontowo budowlane, prowadzone przez firmę Budimex. Z budynku Planetarium usunięto stare elementy elewacji, które wymagały wymiany, wykonywany jest również wykop pod nowy budynek. Całkowita wartość modernizacji Planetarium Śląskiego jest szacowana na 136 mln zł, z czego 82,5 mln pochodzi ze środków unijnych. Blisko 44 mln zł to środki z budżetu województwa, a niespełna 10 mln to dotacja z budżetu państwa. Planowany termin zakończenia projektu to 31 grudzień 2020 roku.

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!