VII Śląskie Forum Drogownictwa

W gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się VII edycja Międzynarodowej Konferencji „Śląskie Forum Drogownictwa”, wspólna inicjatywa Polskiego Kongresu Drogowego i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Celem forum jest zacieśnienie międzynarodowej współpracy i włączenia polskiego środowiska drogowego w wymianę najnowszych osiągnięć wiedzy technicznej w obszarze drogownictwa.

Rozwój infrastruktury drogowej stanowi jeden z priorytetów dla zarządu województwa, a drogi to podstawa rozwoju gospodarczego. Forum to miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń między przedstawicielami polskiej administracji drogowej, jednostkami badawczymi i praktykami z firm branży drogowej oraz ich odpowiednikami w innych krajach.

Podczas uroczystego otwarcia konferencji przewodniczący Sejmiku Jan Kawulok oraz dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniew Tabor wręczyli pamiątkowe medale dla współpracujących podmiotów i instytucji oraz długoletnich pracowników.

Śląskie Forum Drogownictwa posiada ugruntowaną pozycję wśród konferencji technicznych i gromadzi corocznie wielu specjalistów branży drogowej z Polski i Europy. Przewodnimi tematami tegorocznej edycji były m.in. sposoby redukcji hałasu komunikacyjnego, podnoszenie trwałości dróg o nawierzchniach asfaltowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu, w tym bezpieczeństwa motocyklistów, metody nowoczesnego zarządzania drogami.

Zarząd Dróg Wojewódzkich jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, która odpowiada za zarządzanie drogami w regionie. W tym roku obchodzi 20-tą rocznicę istnienia.

fot. BP Tomasz Żak

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!