Uniwersytet Śląski z centrum kreatywności i coworkingu SPINplace

Uniwersytet Śląski wzbogaci się o centrum kreatywności i coworkingu SPINplace. Umowę na dofinansowanie inwestycji podpisaliśmy w siedzibie uczelni. W uroczystym podpisaniu umowy razem zemną uczestniczyli wicemarszałek Dariusz Starzycki oraz rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. Andrzej Kowalczyk.

To bardzo ciekawy projekt, który wpisuje się w strategię rozwoju województwa śląskiego. Połączenie wiedzy akademickiej, potencjału młodych ludzi i doświadczenia biznesu jest szansą dla rozwoju regionu w oparciu o innowacje, co jest niezwykle istotne w kontekście wyzwań gospodarczych stojących przed regionem.

Projekt zakłada stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni dla osób zainteresowanych rozwijaniem innowacyjnej przedsiębiorczości. Miejsce posłuży poszerzaniu ich kompetencji, wymianie doświadczeń oraz nawiązywaniu współpracy z przedstawicielami środowiska akademickiego i biznesowego.

„To jest ważny krok w rozwoju uczelni. Wychodzimy w ten sposób poza laboratoria, możemy prezentować naszą ofertę badawczo-edukacyjną, proponując otoczeniu uniwersytetu to, co mamy najcenniejszego, czyli potencjał ludzi i ich możliwości. To szansa na promocję wiedzy, pomysłów, ale także miejsce w którym świat nauki może spotkać się z biznesem i przedsiębiorczością” – mówił rektor UŚ, prof. Andrzej Kowalczyk.

W ramach projektu zaplanowano przebudowę i odnowienie pomieszczeń budynku przy ul. Bankowej 5 oraz jego zewnętrznej elewacji, przestrzeń będzie również dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wartość projektu to 30 mln zł, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 wynosi 25,3 mln zł.

SPINplace został zaprojektowany z myślą o osobach, które chcą rozpocząć lub rozwinąć biznesową działalność, mają pomysł na nowy produkt lub usługę i poszukują przestrzeni sprzyjającej nawiązywaniu kontaktów między społecznością akademicką, a światem biznesu. Centrum kreatywności i coworkingu ma przyczynić się do wzrostu liczby start-upów oraz firm typu spin-off i pozwoli wzmocnić działania z zakresu transferu technologii.

Projekt obejmuje sześć inicjatyw:

  • Silesia Design School – przestrzeń kreatywnego biznesu obejmuje inicjatywy rozwijające teoretyczne i praktyczne zaplecze projektowania usług i produktów z uwzględnieniem potrzeb użytkownika końcowego,
  • Spin Business Accelerator – będzie kreować i wspierać projekty, których celem ma być opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów, usług i technologii,
  • Start-ups Mill – czyli fabryka start-upów, dzięki której mentorzy, inwestorzy i eksperci biznesu mogą angażować się w najciekawsze inicjatywy biznesowe w zamian za prawa do udziałów w start-upach,
  • 3D Prototyping Centre – centrum prototypowania 3D to miejsce łączące bazę technologiczną, doświadczenia inżynierskie oraz kreatywność umożliwiającą generowanie rozwiązań z zakresu najdynamiczniej rozwijających się obszarów technologicznych; strefa sprzyjać ma powstawaniu prototypów 3D.
  • R&D Fuse – to przestrzeń spotkań i wspólnej pracy nad zadaniami grupowymi, skierowana głównie do studenckich kół naukowych i nieformalnych grup zainteresowań, które będą mogły liczyć na wsparcie zespołów eksperckich,
  • Science Cafe – umożliwi organizację wydarzeń popularyzujących naukę, w tym wykładów, spotkań, szkoleń oraz dyskusji.

fot. BP UMWS Patryk Pyrlik

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!