Światowy Dzień Turystyki na Stadionie Śląskim – zasłużeni dla turystyki

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Turystyki rozpoczęła konferencja „Turystyka i miejsca pracy – lepsza przyszłość dla wszystkich”. Eksperci mówili o roli jaką turystyka odgrywa w gospodarczym rozwoju, o potrzebie kształcenia kadr oraz nowych trendach turystycznych. Rozmawiano na temat wydarzeń sportowych w aspekcie turystycznym. Uczestnicy konferencji mieli również okazję zwiedzić Stadion Śląski.

Województwo śląskie to nieodkryta turystyczna perełka. Śląsk jest ciekawym i zielonym rejonem, który dzięki swojej różnorodności ma do zaoferowania szeroki wachlarz atrakcji turystycznych. Wciąż staramy się rozbudowywać ofertę i tworzyć odpowiednią infrastrukturę, która przyciągnie jeszcze więcej turystów. Z oferty turystycznej naszego województwa w 2018 roku skorzystało 5 mln osób, co przełożyło się również na budżety miejscowej branży turystycznej, które zostały zasilone łączną kwotą ponad 5 miliardów zł.

Podczas wieczornej gali podsumowującej obchody Światowego Dnia Turystyki Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka wręczył mi Odznakę Honorową „Za Zasługi Dla Turystyki”. Z kolei ja wręczyłem Śląskiej Organizacji Turystycznej Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Wyróżniono zostały również osoby zaangażowane na rzecz rozwoju turystyki i blogerów zajmujących się turystyką.

Światowy Dzień Turystyki to święto wszystkich ludzi branży, gestorów bazy hotelowej i gastronomicznej, działaczy organizacji turystycznych, właścicieli i administratorów atrakcji, czyli wszystkich dla których turystyka to z jednej strony źródło dochodów, z drugiej natomiast pasja, przygoda, możliwość dzielenia się z innymi swoimi pomysłami na spędzanie wolnego czasu.

Odznaczeni „Za Zasługi dla Turystyki”
1. Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego
2. Gheorghe Marian Cristescu – Prezes Polskiego Holdingu Hotelowego, Przewodniczący Społecznej Rady Turystyki
3. Robert Andrzejczyk – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
4. Ilona Młynarczyk i Jacek Młynarczyk wraz z dziećmi – pasjonaci gór i członkowie PTTK
5. Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
6. Marcin Piętak – Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej województwo Świętokrzyskie
7. Michał Szeftel – Prezes Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu
8. Robert Nieroda – Dyrektor Biura w Związku Gmin Jurajskich
9. PLL LOT, nagrodę odebrał Pan Michał Fijoł, Członek Zarządu PLL LOT
10. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych nagrodę odebrał Pan Artur Grochowski, Członek Zarządu Stowarzyszenia
11. Fundacja Pogranicze Bez Barier nagrodę odebrał Pan Bogumił Kanik, Prezes Fundacji
12. Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” nagrodę odebrał Pan Wiesław Czerniec, Prezes Federacji
Złota odznaka honorowa za zasługi – Województwo Śląskie, nagrodę odebrał Pan Adam Wawoczny, Prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej

Brązowy Krzyż Zasługi:
1. Agnieszka Sikorska, Dyrektor biura Śląskiej Organizacji Turystycznej
2. Gheorghe Marian Cristescu – Prezes Polskiego Holdingu Hotelowego, Przewodniczący Społecznej Rady Turystyki

Lista laureatów konkursu Turystyczne Mistrzostwa Blogerów:
I MIEJSCE: Anita i Paweł Skowierowie, województwo świętokrzyskie 101countriesbefore50
II MIEJSCE: Magdalena i Jacek Zbierajowie, województwo lubuskie zbierajsie.pl
III MIEJSCE: Patrycja Jaskot, województwo mazowieckie travelover.pl

WYRÓŻNIENIA:
Patrycja Kornas, województwo śląskie powroty.do
Katarzyna Łaskawiec i Tomasz Sawirski, województwo małopolskie polskapogodzinach.pl

Lista laureatów dodatkowej kategorii konkursowej „Polska z okien pociągu PKP Intercity”:
I MIEJSCE: Anita i Paweł Skowierowie, województwo świętokrzyskie 101countriesbefore50
II MIEJSCE: Anita Demianowicz, województwo pomorskie anita.travel.pl
III MIEJSCE Katarzyna Łaskawiec i Tomasz Sawirski, województwo małopolskie polskapogodzinach.pl

Śląska Organizacja Turystyczna to stowarzyszenie powołane w celu promocji Województwa Śląskiego w kraju i zagranicą jako atrakcyjnej destynacji turystycznej. Organizacja ma swoją siedzibę w Katowicach i rozpoczęła swoją działalność w marcu 2005 roku. Jednym z członków założycieli stowarzyszenia był m.in.: Samorząd Województwa Śląskiego. Obecnie organizacja zrzesza 65 członków: jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia gmin i powiatów oraz podmioty branży turystycznej. ŚOT tworzy szerokie partnerstwo z organizacjami branży turystycznej oraz gminami i powiatami na rzecz rozwoju i promocji regionu. Współpracuje z Polską Organizacją Turystyczną, z innymi regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, organami administracji publicznej oraz podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie turystyki. Celem nadrzędnym organizacji jest kreowanie wizerunku Województwa Śląskiego jako atrakcyjnej destynacji turystycznej na mapie Polski co z powodzeniem realizuje od blisko 15 lat. Dowodem tego jest dwukrotny wzrost liczby turystów w regionie w ciągu ostatnich 10 lat (z 2,5 mln turystów /rocznie do 5,7 mln turystów/rocznie, w roku 2018).

fot. BP UMWS Tomasz Żak

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!