Spotkanie Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego w Koszęcinie

Dziś razem Izabelą Domogałą byliśmy gośćmi spotkania Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego.

Tematem dominującym były fundusze unijne i możliwości ich dalszego wykorzystywania przez samorządy. Podczas spotkania poinformowałem o sprawnym wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W nabory projektów zaangażowaliśmy już ponad 95% spośród 15 mld zł alokacji, a 68% tych środków jest już zaangażowanych w projekty wybrane do dofinansowania.

Obecnie największym wyzwaniem jest sprawna realizacja projektów na co mają niebagatelny wpływ beneficjenci, a wśród nich dużą grupę stanowią samorządy. Zwrócił uwagę na konieczność sprawnego rozliczania płatności, tak aby zarząd mógł dokonywać płynnej certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej. Podczas spotkania poruszone zostały także kwestie związane z przyszłą perspektywą unijną 2021-2027 i prowadzeniem uzgodnień w zakresie zasad wsparcia dla przyszłych projektów. Są podstawy aby sądzić, iż w przyszłości możliwe będzie wsparcie większej liczby projektów z zakresu Innowacji, środowiska, czystego transportu i czystej energii.

Tematem spotkania były również zagadnienia związane z pracami nad aktualizacją najważniejszych dokumentów strategicznych regionu, m.in. Strategii Rozwoju Województwa Śląskie 2020+ oraz dokumentów branżowych niezbędnych do przygotowania przyszłej perspektywy. Zaprosiłem zebranych do uczestnictwa w licznych konsultacjach i warsztatach organizowanych w ramach prac nad wyżej wymienionymi dokumentami.

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!