Spotkanie Komitetu Sterującego ds. Modernizacji Parku Śląskiego

4 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego ds. Modernizacji Parku Śląskiego. Analizowaliśmy kolejne etapy realizacji projektu rewitalizacji Parku – jednej z rozpoznawalnych marek województwa śląskiego. Niewiele metropolii na świecie ma tak piękne i obszerne tereny zielone w samym w swym centrum, które służą rekreacji i wypoczynkowi oraz integrują mieszkańców. W maju tego roku powołałem Radę ds. Parku oraz zaprosiłem wszystkich, którym na sercu leży dobro Parku do włączenia się w pracę okrągłego stołu dla Parku Śląskiego. Spotkanie tej grupy roboczej planowane jest w tym miesiącu.

Przypomnieć warto, że w Parku realizowanych będzie łącznie 20 zadań inwestycyjnych na kwotę niemal 226 mln zł. Na terenie Parku realizowane są także dwa towarzyszące projekty w postaci modernizacji i rozbudowa Planetarium Śląskiego (dofinansowanie ponad 90 mln zł) oraz Kompleksowej rewaloryzacja i modernizacja zabytkowej Hali “Kapelusz” z przeznaczeniem na Parkowe Centrum Kulturalne (dofinansowanie ponad 20 mln zł).

Wśród rozpoczętych dotychczas prac są m.in.: modernizacja ciągów komunikacyjnych, budowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego, remont ogrodzenia oraz wykonanie placu zabaw w Rosarium, remont świątyni Petrycha. Ponadto w tym roku planuje się aranżację szeroko ujętej przestrzeni publicznej, remont obiektów małej architektury parkowej, budowę ogrodu japońskiego, aranżację przestrzeni wokół Planetarium.

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!