Śląskie zacieśnia współpracę z Hauts-de-France

W Lille podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i regionem Hauts-de-France. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyłem razem z wicemarszałkiem Wojciechem Kałużą i przewodniczącym Sejmiku Województwa Śląskiego, Janem Kawulokiem.

Stronę francuską reprezentowali przewodniczący Rady Regionalnej Hauts-de-France Xavier Bertrandt oraz wiceprzewodniczący Salvatore Castiglione.

Nowe porozumienie z regionem Hauts-de-France daje możliwość kontynuowania i rozwijania współpracy między regionami. Oba regiony są do siebie podobne, a transformacja społeczna i gospodarcza jest tematem, który nas łączy. To szczególnie istotne w perspektywie stulecia obecności Polaków w północnej Francji i stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między naszymi państwami.

Wcześniej uczestniczyliśmy w dyskusji dotyczącej zagłębia węglowego Pas-de-Calais i transformacji węglowej w tym regionie. Spotkaliśmy się również z firmami i przedstawicielami samorządów z regionu Hauts-de-France. Spotkanie dotyczyło wyzwań i perspektyw dla rynku polskiego.

Warto przypomnieć, że w tym roku mija dwudziesta rocznica nawiązania przez Województwo Śląskie współpracy z francuskim regionem Nord-Pas de Calais (obecnie Hauts-de-France). Do najważniejszych przedsięwzięć realizowanych wspólnie należy współpraca w ramach Regionalnego Trójkąta Weimarskiego (wraz z Nadrenią Północną-Westfalią), projekt kulturalny Kulturatrium, czy wymiana doświadczeń ekspertów, z zakresu m.in. dziedzictwa industrialnego czy mobilności rowerowej. Strony zamierzają rozwijać współpracę w zakresie m.in. mobilności młodych osób, szkoleń i przedsiębiorczości, rozwoju gospodarczego, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, transformacji regionów pogórniczych, kultury oraz promocji turystycznej i gospodarczej.

fot. Rafał Krawczyk

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!