Śląskie z potencjałem

Samorządowcy, przedsiębiorcy oraz reprezentanci wyższych uczelni znaleźli się wśród uczestników debaty pn. „Śląskie z potencjałem. Inteligentne specjalizacje. Nowe otwarcie”. Celem wydarzenia, zorganizowanego w sali Sejmiku Województwa Śląskiego, było przedstawienie przez zaproszonych reprezentantów środowisk gospodarczych własnych doświadczeń oraz wskazówek dla samorządu województwa przy przygotowywaniu planów rozwoju województwa śląskiego, szczególnie w zakresie wydatkowania środków UE w perspektywie 2021-2027, a także funkcjonowania inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego i Strategii Rozwoju Gospodarczego Województwa Śląskiego do roku 2030.

Takie spotkania są dla nas niezwykle istotne. Nie mamy monopolu na wiedzę, staramy się planować rozwój regionu w oparciu o doświadczenia różnych środowisk, dlatego opinia przedsiębiorców jest dla nas ważna. Obecna perspektywa unijnego finansowania dobiega końca, przed nami trudne negocjacje dotyczące nowego rozdania i chcemy przygotować się do niej jak najlepiej, stąd potrzeba szerokiej dyskusji o przyszłości województwa.

Od lat już trwa transformacja naszego regionu. W moim odczuciu owa transformacja nie powinna nikogo wykluczać. Ale potrzeba otwartej dyskusji, jaki kierunek ma w przyszłości obrać. Musimy pamiętać w tym kontekście chociażby o rządowym „Programie dla Śląska”, którego nam inne województwa szczerze zazdroszczą. Nie możemy również odwracać się tyłem do nadchodzących zagrożeń. Na przykład demograficznych. Analizy wskazują, że w 2050 r. liczba mieszkańców województwa śląskiego uszczupli się o 850 tys. osób.

Liczę na to, że dzięki obecności przedsiębiorców uda się stworzyć jak najbardziej odpowiadający oczekiwaniom środowisk gospodarczych program rozwoju Śląska oraz trafnie zaplanować obszary wsparcia z wykorzystaniem środków UE pochodzących z następnej perspektywy budżetowej. Obrady toczyły się przede wszystkim wokół tematyki inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, poruszane będą zagadnienia ochrony środowiska, nowych technologii, branży automotive i lotniczej, a także energetyki i górnictwa.

Organizatorami debaty była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

fot. Tomasz Żak / BP UMWS

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!