Śląskie wspiera w walce z pandemią koronawirusa

Pakiety pomocowe dla służby zdrowia, przedsiębiorstw, turystyki i mieszkańców – podczas konferencji prasowej podsumowano dotychczasowe działania zarządu województwa związane z walką pandemią koronawirusa. Całościowa kwota wsparcia, jakiego udzieliliśmy to 1,3 miliarda złotych. Pomoc otrzymał każdy, kto jej potrzebował. Nikt nie został pominięty.

Województwo błyskawicznie zareagowało ruszając na pomoc szpitalom. Pierwsze środki do placówek służby zdrowia podległym Urzędowi Marszałkowskiemu, trafiły już w marcu. W efekcie, nigdzie nie brakuje łóżek dla pacjentów zakażonych COVID-19, nie ma też problemów ze sprzętem niezbędnym do leczenia. Kolejnym podmiotem, który przystąpił do wykonywania testów jest Gyncetrum w Sosnowcu. Laboratorium otrzymało na ten cel milion złotych od Urzędu Marszałkowskiego.

W przypadku szpitali, w oparciu o przekazane środki, możliwy był błyskawiczny zakup potrzebnego sprzętu – respiratorów, mobilnych EKG, defibrylatorów, pomp infuzyjnych, laryngoskopów, bronchofiberoskopu, zestawu ultrasonograficznego, aparatów do gazometrii, RTG przyłóżkowych, USG mobilnych, lamp bakteriobójczych, urządzeń do dezynfekcji suchą mgłą, nie wspominając już o środkach bezpośredniej ochrony. Jeszcze w kwietniu zarząd województwa uchwalił zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym rozpisanym na lata 2014-2020. Dokument w trybie pilnym trafił do Komisji Europejskiej, która jeszcze tego samego dnia w pełni go zaakceptowała. Dzięki temu możliwe było przekierowanie 75 mln euro, czyli ponad 330 mln zł właśnie na walkę z epidemią koronawirusa. W ten sposób realne stało dofinansowanie szpitali na poziomie prawie 95% kosztów kwalifikowanych. Łączna kwota dofinansowania to ok. 117,5 mln zł, w tym ponad 12 mln zł to wkład budżetu państwa. Środki unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego – również przekazywane w trybie nadzwyczajnym – pozwoliły na zakup środków ochrony osobistej, urządzeń do dezynfekcji, testów i odczynników do badania próbek. Te zakupy uzyskają 100% wsparcia, a kwota jaka jest przeznaczona na ich sfinansowanie to prawie 88 mln zł.

W naszym regionie na walkę z COVID-19 pomiędzy szpitale podzielono ogółem aż 123 mln zł, które trafiły do 30 placówek medycznych. Kwota 105 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 12 mln zł to środki z budżetu państwa, z kolei 6 mln zł to wkład beneficjentów. Było to możliwe nie tylko dzięki współpracy z Komisją Europejską, ale także z rządem premiera Mateusza Morawieckiego. To nie wszystko. Zdecydowano, by na służbę zdrowia przekazać dodatkowe pieniądze z budżetu województwa. Radni Sejmiku pozytywnie zaopiniowali wniosek, na mocy którego przyjęto 20 kwietnia uchwałę o przekazaniu 62 mln zł. Środki te zostały odpowiednio podzielone: 27 mln zł rozdysponowano na ustabilizowanie finansów szpitali, 21 mln zł na inwestycje a 12 mln zł na przeciwdziałanie związane z epidemią. Zarząd województwa zdecydował również o uruchomieniu środków – aż 13 mln zł przeznaczonych dla placówek sprawujących całodobową opiekę nad seniorami. Dzięki tym pieniądzom możliwe jest finansowanie zatrudnienia nowych pracowników, specjalistów ds. opieki i pielęgnacji podopiecznych, zakupu środków ochrony indywidualnej dla pracowników instytucji całodobowej a także doposażenie placówek w sprzęt niezbędny do walki z COVID-19.

65 mln zł przeznaczyliśmy na zakup środków ochrony osobistej dla 26 szpitali. Na ten cel 55 mln zł pozyskaliśmy z funduszy europejskich. To obrazuje, że zadziałaliśmy szybko i skutecznie.

Z inicjatywy marszałka, sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę intencyjną w sprawie woli powołania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia dla szpitali powiatowych. Jak zaznacza, Jakub Chełstowski, to właśnie powiatowe placówki służby zdrowia są pierwszą linią frontu walki o zdrowie pacjentów zarażonych koronawirusem, a wymagających hospitalizacji. Wsparcie otrzymał także Szpital Śląskie w Cieszynie. Samorząd Województwa Śląskiego przekazał powiatowi 6 mln zł na utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc. Sama zaś placówka realizuje ponadto działania z zakresu walki z koronawirusem, na które otrzymała dofinansowanie w wysokości 6,8 mln zł z RPO.

Samorząd województwa ruszył ze wsparciem nie tylko służby zdrowia. Aż miliard złotych przeznaczono na wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, który jest uzupełnieniem rządowej Tarczy Antykryzysowej. Kwota 3,5 mln zł trafi z kolei na ratowanie turystyki regionu, która przed wybuchem pandemii koronawirusa, świetnie się rozwijała.

fot. BP UMWS Tomasz Żak

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!