Śląski Pakiet dla Gospodarki uratował przedsiębiorców

Aż 1,4 miliarda złotych trafiło w 2020 roku na pomoc firmom z Województwa Śląskiego dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa.

Śląski Pakiet dla Gospodarki jest uzupełnieniem Tarczy Antykryzysowej sygnowanej przez rząd Mateusza Morawieckiego. Dziś, podczas konferencji w Sali Sejmu Śląskiego podsumowano działania związane ze wsparciem udzielonym przedsiębiorcom z regionu.

Wchodziliśmy w 2020 rok z zupełnie innymi planami. Wszyscy musieliśmy się zmierzyć z wyzwaniem, jakim jest covid-19. Gospodarka potrzebowała wsparcia i myśmy to wsparcie zaproponowali. We współpracy z Rządem RP i Komisją Europejską przygotowaliśmy konkretne rozwiązania. Dzięki temu wiele firm po prostu mogło przetrwać ten trudny czas. Śląskie było jednym z trzech regionów w Europie, gdzie wdrożono programy wsparcia na tak dużą skalę.

W realizację Pakietu zaangażowanych jest pięć instytucji: Fundusz Górnośląski, Wojewódzki Urząd Pracy, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego oraz Śląski Fundusz Rozwoju. Pomoc ta polegała zarówno na udzielaniu informacji o możliwej pomocy w ramach Pakietu, jak też na obsłudze złożonych wniosków. Sukcesywnie zwiększano środki pomocowe. W ramach drugiego etapu zwiększono pulę o dodatkowe 367 mln zł, a także dokonano przesunięcia środków pomiędzy filarem pierwszym (pożyczki), a drugim i trzecim (dotacje).

Po zmianach wsparcie w ramach pięciu filarów Pakietu dotyczy następujących działań, na jakie przewidziano prawie 1,4 mld zł: pożyczki obrotowe i płynnościowe wraz z innymi uproszczeniami w zakresie wsparcia zwrotnego (298 mln zł), outplacement oraz wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy (640 mln zł), wsparcie bezzwrotne, inwestycje w MŚP (360 mln zł przy czym konkurs rozpoczął się 28 kwietnia i zakończył się 24 czerwca), samorządowe działania wspierające, regionalne centrum wsparcia w sektorze (57 mln zł), wejścia kapitałowe zwiększające zaangażowanie inwestorów w regionie (20 mln zł).

- Konkursy skierowane dla przedsiębiorców, w ramach których mogli ubiegać się o środki realnie przyczyniały się do wzrostu konkurencyjności. Są to pieniądze, jakie można przeznaczyć na szeroko rozumiane działania inwestycyjne. Projekty można było składać także w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania ustalona została na poziomie 800 tys. zł – przypomniał Krzysztof Spyra, dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości dodając, że w konkursach wystartowało ponad 2200 przedsiębiorców, co należy uznać za rekord.

Witold Bańka, przewodniczący Światowej Agencji Antydopingowej WADA, ambasador Województwa Śląskiego, który online brał udział w konferencji, zwrócił uwagę na istotę propozycji zawartych w czwartym filarze Śląskiego Pakietu Gospodarki. – Tutaj firmy mogły pójść jeszcze dalej przeznaczając pozyskane środki na promocję – podkreślił.

Warto także przypomnieć, że ramach pomocy dla przedsiębiorców Województwo Śląskie przy współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach utworzyło Regionalne Centrum Wsparcia MŚP, które umożliwia korzystanie z bezpłatnych porad i konsultacji w zakresie prawa, finansów i pozyskania środków, podatków i księgowości, kadr i restrukturyzacji przedsiębiorstw, marketingu i reklamy oraz ogólnie pojętego doradztwa biznesowego. Przedsiębiorcy po wypełnieniu formularza otrzymują kontakt od doradców RIG Katowice oraz merytoryczne wsparcie ekspertów zewnętrznych. Uruchomiona została także specjalna infolinia. Z tej formy wsparcia skorzystało 240 przedsiębiorców z terenu województwa śląskiego, którzy odbyli 805 godzin bezpłatnych konsultacji.

fot. BP UMWS Tomasz Żak

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!