Sesja Rady Miasta Tychy raz na dwa miesiące?

2 grudnia na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta Tychy odbyło się spotkanie przewodniczących komisji RM Tychy, przewodniczących klubów radnych i prezydium rady. Przewodniczący Rady Miasta Tychy Miłosz Stec z PO poinformował radnych, że za parę dni złoży rezygnację z pełnionej funkcji i obejmie „inną”. Dlatego zaprosił na to spotkanie osobę z zewnątrz Macieja Gramatykę (który nie jest jeszcze radnym – nie złożył ślubowania) a będzie prawdopodobnie zdaniem Przewodniczącego Miłosza Steca „nowym przewodniczącym Rady Miasta Tychy”! Przewodniczący Rady Miasta poddał pod dyskusję pomysł radnych PO i większej części Klubu Radnych Prezydenta Andrzeja Dziuby żeby sesje rady i komisje odbywały się raz na dwa miesiące (obecnie radni spotykają się na komisjach i sesjach raz w miesiącu). Uzasadnienie dla tego pomysłu było takie, że tak jest w Dąbrowie Górniczej!

Przed 16 listopada komitety wyborcze „Znamy się z Tychów” i „Tychy z każdym dniem lepsze” obiecywały ciężką pracę na rzecz Tychów i Tyszan. Owszem ustawa zezwala na to, aby sesje były nawet raz na trzy miesiące, ale to dotyczy przeważnie małych miast i miasteczek a nie 125 tysięcznego miasta o aspiracjach do bycia liderem w regionie. Pomysł za totalnie chybiony uznały Kluby Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną, Prawa i Sprawiedliwości i co budujące radny Józef Twardzik z Klubu Radnych Prezydenta Andrzeja Dziuby który jak się określił mówił w swoim imieniu, mimo że został wybrany na przewodniczącego Klubu Radnych Prezydenta Andrzeja Dziuby. Nie było formalnego głosowania, bo to jest tylko i wyłącznie kompetencja Rady Miasta Tychy, ale pomysł rządzącej miastem koalicji Radnych PO i Radnych Prezydenta Andrzeja Dziuby należy uznać za antyobywatelski i antyspołeczny.

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!