Regiony Górnicze w Transformacji

W Brukseli trwają prace Grup Roboczych w ramach Platformy Regiony Górnicze w Transformacji (Platform for Coal Regions in Transition) utworzonej w inicjatywy Komisji Europejskiej.

Podczas odbywających się dyskusji panelowych, w których uczestniczę, poruszane są zagadnienia związane z problemami restrukturyzacji społeczno-gospodarczej regionów górniczych oraz transformacji systemu energetycznego, ekoinnowacji i czystego powietrza.

Przedstawiłem najistotniejsze bariery z jakimi styka się województwo śląskie w procesie efektywnego zagospodarowania zasobów pokopalnianych. Nasz region charakteryzuje się największym w kraju odsetkiem terenów zdegradowanych i zdewastowanych oraz stosunkowo niskim tempem ich rekultywacji i zagospodarowania. Problem stanowi nie tylko masowość występowania obszarów pogórniczych i poprzemysłowych, ale również ich lokalizacja – bardzo często są to centra miast. Szansą na ożywienie tych obszarów jest ich rewitalizacja, czyli nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych.

Dla skutecznej transformacji niezbędne są rozwiązania o charakterze systemowym. Istotne są środki na transformację gospodarczą i energetyczną, która jest niezwykle kosztowna, a jej efekty widać często dopiero w dłuższej perspektywie.

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!