Razem dla Parku Śląskiego

W Parku Śląskim zorganizowana została w piątek ekologiczno-edukacyjna akcja sadzenia 1327 drzew. Moja inicjatywa jest odpowiedzią na planowaną wycinkę drzew w sąsiedztwie Parku Śląskiego.
Wydarzenie miało charakter symboliczny. Chcemy pokazać nasze zaangażowanie w ochronę Parku Śląskiego, ale także w ochronę środowiska i przyrody. Park Śląski jest miejscem wyjątkowym i unikatowym nie tylko w skali regonu, ale i kraju, a nawet Europy. Rośnie w nim 2 mln drzew. Chcemy, aby ta bioróżnorodność była tu zachowana. Dlatego konsekwentnie realizujemy zadania w zakresie rewitalizacji Parku, ale także stawiamy na edukację ekologiczną.

W celu ochrony Parku powołana został Rada Społeczna ds. Parku Śląskiego, która jest organem opiniodawczo – doradczym. Do jej zadań należy rozpoznawanie potrzeb i doradzanie działań rozwojowych Parku, opiniowanie i wspieranie inicjatyw realizowanych na obszarze Parku oraz organizowanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz wzmocnienia oferty edukacyjnej, sportowej i rozrywkowej Parku. Do dyskusji w ramach Okrągłego Stołu dla Parku Śląskiego zaproszeni zostali także samorządowcy, naukowcy i deweloperzy. Na bieżąco monitoruję także realizację projektu modernizacji Parku. Systematycznie zwołuję posiedzenia Komitetu Sterujący ds. Modernizacji Parku, który analizuje kolejne etapy rewitalizacji.

W wydarzeniu udział wzięła udział członek zarządu województwa Izabela Domogała, która zaznaczyła, że Park Śląski jest „Zielonymi Płucami Śląska”. Podkreśliła, że każde drzewo jest ważne, a granice Parku należy chronić. Drzewa sadzili również poseł na Sejm RP Maria Nowak, radni Sejmiku Województwa Śląskiego, społecznicy, harcerze, przedstawiciele Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Katowice, Nadleśnictwa Kobiór i Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. Drzewa zostały zasadzone przy Alejach Harcerskich, Alei Klonowej, Gwiazd, Spacerowej i Sportowej. Wielu zainteresowanych mieszkańców i odwiedzających park uczestniczyło w sadzeniu.

Akcje została zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego we współpracy z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych, Parkiem Śląskim, Stadionem Śląskim, Śląskim ZOO, Górnośląskim Parkiem Etnograficznym i Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów.

fot. BP UMWS Patryk Pyrlik

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!