Powołanie do Narodowej Rady Rozwoju

Prezydent RP Andrzej Duda powołał mnie w skład Narodowej Rady Rozwoju. Powołanie do Rady jest dla mnie ogromnym zaszczytem, a dla województwa śląskiego dostrzeżeniem jego potencjału i aspiracji. Wierzę, że praca w zespole ekspertów przyczyni się do wypracowania rozwiązań, z których będą mogli skorzystać mieszkańcy całej Polski.

Powołania odebrali także prezydent Katowic Marcin Krupa i prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusz Michałek.

Narodowa Rada Rozwoju jest gremium konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie RP.

Założeniem Rady jest stworzenie płaszczyzny dla debaty programowej nt. rozwoju Polski i wypracowanie stanowisk wykraczających poza horyzont bieżącej polityki. Zadaniem Rady jest formułowanie celów strategicznych oraz metod ich osiągnięcia poprzez analizowanie sytuacji w kluczowych dziedzinach funkcjonowania państwa, definiowanie wyzwań i wskazywanie zagrożeń w perspektywie przyszłości Polski. Jako forum konsultacyjne Rada przygotowuje dla prezydenta opinie, ekspertyzy, a także założenia merytoryczne do prezydenckich projektów ustaw. Narodowa Rada Rozwoju składa się z 9 sekcji, których obszary wyznaczają główne pola prac badawczych i strategicznych:

  • Bezpieczeństwo, obronność, polityka zagraniczna;
  • Edukacja, młode pokolenie, sport;
  • Gospodarka, praca, przedsiębiorczość;
  • Kultura, tożsamość narodowa, polityka historyczna;
  • Nauka, innowacje;
  • Ochrona zdrowia;
  • Polityka społeczna, rodzina.
  • Samorząd, polityka spójności;
  • Wieś, rolnictwo.

Każda z sekcji liczy od kilku do kilkunastu ekspertów, teoretyków i praktyków, reprezentujących różne środowiska i specjalizacje. Gościnnie w pracach NRR uczestniczyć będą także specjaliści z obszarów będących tematem aktualnych posiedzeń Rady. Sekretarzem NRR jest pan Konrad Dziobek, Doradca Społeczny Prezydenta RP, a wsparcie organizacyjne zapewnia Biuro do Spraw Narodowej Rady Rozwoju.

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!