Oświadczenie w sprawie absurdalnych zarzutów p. Alicji Knast

Była Dyrektor Muzeum Śląskiego Alicja Knast, której nieudolne zarządzanie wykazały kontrole i audyty, po wielu miesiącach znów rzuca kłamliwe i bezpodstawne zarzuty. W ten sposób najwyraźniej po raz kolejny, stara się odwrócić uwagę opinii publicznej od swojej odpowiedzialności za złe zarządzanie mieniem i marnotrawienie publicznych środków. 

Przyczyną odwołania dyrektor Muzeum Śląskiego są nieprawidłowości wykazane podczas kontroli i audytu prowadzonych w Muzeum Śląskim przez Wydział Obsługi Prawnej i Kontroli oraz Wydział Audytu Urzędu Marszałkowskiego. Wnioski z tych czynności były podstawą do zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. O sprawie została powiadomiona właściwa jednostka prokuratury, której przekazano dokumentację z całości przeprowadzonej kontroli i audytu. Zarząd Województwa Śląskiego uzyskał pozytywną opinię NSZZ „Solidarność” przy Muzeum Śląskim. Zgodnie z procedurą Zarząd Województwa otrzymał zgodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wicepremier prof. Piotr Gliński decyzję o odwołaniu ze stanowiska dyrektor Muzeum Śląskiego pozostawił Zarządowi Województwa Śląskiego – jako organowi, który sprawuje bezpośredni nadzór nad Muzeum Śląskim w którego rejestrze znajduje się ta instytucja kultury. Podejmując tę decyzję Zarząd Województwa Śląskiego, kierował się troską o funkcjonowanie Muzeum Śląskiego i finanse publiczne. 

Informuję, że złożę do prokuratury zawiadomienie na panią Alicję Knast w związku z jej kłamliwymi zarzutami i wprowadzaniem organów ścigania w błąd. Przesłanką do takich działań jest art. 238 k.k. Mówiący wprost o składaniu zawiadomień o niepopełnionym przestępstwie. 

Obejmując funkcję Marszałka Województwa Śląskiego wiedziałem, że naruszam wieloletnie układy towarzysko-biznesowe różnych środowisk w podległych instytucjach. 

Muzeum Śląskie za czasów pani Alicji Knast wydawało miliony złotych na reklamę w mediach. Za to przychody Muzeum Śląskiego ze sprzedaży biletów w skali rocznej sięgały ok. 1,4 mln zł, co przy budżecie na poziomie 36 mln zł jest kwotą żenująco niską. Jest to jeden z najgorszych wyników wśród instytucji kultury podległych województwu śląskiemu. Pragnę przypomnieć, że ta instytucja otrzymuje największe od lat dofinansowanie. 

W tej sytuacji sprawa jest absolutnie jasna i transparentna. Poprzednie władze województwa były głuche na to, co działo się w podległych jednostkach. 

Pogłębiona kontrola – prowadzona przez obecnego Dyrektora Muzeum Śląskiego, wskazuje na dalsze jeszcze większe nieprawidłowości, niż te, które zostały ustalone w czasie zeszłorocznej kontroli i audytu. 

Dodatkowy audyt wykaże, kto w procesie inwestycyjnym dopuścił się działania na szkodę Muzeum. Informuję, że nadzór na tym procesem sprawowały m.in. poprzednie władze województwa oraz byłe dyrekcje muzeum. 

Fakty które już zostały ustalone są takie, że za czasów kiedy dyrektorem była pani Alicja Knast utylizowano i niszczono wystawy za miliony złotych. Tłumacząc się brakiem miejsca do składowania, co zostawiam bez komentarza. 

Nigdy nie było żadnych nacisków. W rozumieniu pani Alicji Knast każda rozmowa Marszałka Województwa z podległą jej instytucją to próba wywierania nacisków. Od momentu objęcia funkcji Marszałka odbierałem skargi na autorytarny sposób prowadzenia Muzeum Śląskiego przez p. Alicję Knast. Szczególnie ze strony pracowników i związków zawodowych

Fakty są takie, że wady i usterki do dnia dzisiejszego nie zostały usunięte – pomimo upływu terminu gwarancji. 

Ani ja, ani Zarząd Województwa nie ingerował w proces sądowy, który się toczy pomiędzy Muzeum Śląskim a firmą Budimex. Dowodem na to jest to, że na etapie sądowym nie nadano żadnego biegu prośbom ze strony firmy Budimex.

Marszałek Województwa Śląskiego
Jakub Chełstowski

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!