Oświadczenie o rezygnacji z funkcji Prezesa Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną

Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Wyborcy!

Złożyłem rezygnację z funkcji Prezesa Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną oraz z funkcji Przewodniczącego Klubu Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną. W tym roku minęło ponad 10 lat mojej pracy na rzecz naszej małej ojczyzny, czyli Tychów. Stowarzyszenie Tychy Naszą Małą Ojczyzną zawsze stawało po stronie Mieszkańców. W ostatnim 10-leciu byliśmy aktywni we wszystkich sprawach dotyczących żywotnych interesów miasta. Bo miasto to przede wszystkim ludzie.

W minionej dekadzie, przy realizacji naszych postulatów, sprzyjających rozwojowi Tychów miałem zaszczyt i przyjemność pracować z różnymi osobami i zawsze jedynym przyświecającym nam celem była pomoc Tyszanom, których sprawy i potrzeby były niedostrzegane, lekceważone, a czasami wręcz zagrożone przez decydentów ze sfer lokalnej władzy.

Dwukrotnie zakładaliśmy komitet społeczny w wyborach do Rady Miasta Tychy i otrzymaliśmy wasze zaufanie. Wspólnie wnioskowaliśmy i pracowaliśmy na rzecz naszej małej ojczyny na sesjach komisjach, spotkaniach – składając dziesiątki pism, wniosków i interpelacji. Udało nam się załatwić dla tyszan wiele istotnych spraw. Dzięki naszej determinacji udało się obronić dawny Szpital Wojewódzki przed realną groźbą likwidacji. To z jeden z przykładów sukcesów Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną w czasie, gdy miałem zaszczyt nim kierować.

Bardzo dziękuję za otrzymane zaufanie, za wspólną pracę na rzecz naszego pięknego miasta i jego wspaniałych mieszkańców. W szczególności dziękuję Tyszanom, którzy licznie poprali mnie w ostatnich wyborach samorządowych. Działałem i nadal będę działał na Waszą rzecz w Radzie Miasta Tychy.

Przede mną nowe wyzwania dotyczące lokalnej samorządności. Nowemu Prezesowi Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną życzę wielu sukcesów i sił w wytrwałej pracy na rzecz naszego miasta.

 

Z wyrazami szacunku 

Radny Jakub Chełstowski

 

 

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!