Obradowała Wojewódzka Rada Społeczna ds. Parku Śląskiego

W gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się I posiedzenie merytoryczne Wojewódzkiej Rady Społecznej ds. Parku Śląskiego. Spotkałem się z członkami Rady – przedstawicielami stowarzyszeń i środowisk skupionych wokół Parku Śląskiego, tj.: Elżbietą Mądry – Prezesem Zarządu Stowarzyszenie Nasz Park, Łukaszem Korsakiem – Społeczność Ratujmy Park Śląski, Dariuszem Olejniczakiem – prezesem Stowarzyszenie Przyjaciół Parku Śląskiego, Anną Poraj – Prezesem Zarządu Fundacja Park Śląski, Anną Peterko – Komendantem Śląskiej Chorągwi ZHP, Grzegorzem Wójkowski, – Prezesem Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.

Warto przypomnieć, że pod koniec maja br. odbyło się posiedzenie konstytuujące Radę, podczas którego wybrano Elżbietę Mądry na przewodniczącą, a Annę Poraj na sekretarza Rady.

Spotkanie dotyczyło w szczególności kwestii postępów w przebudowie Parku Śląskiego oraz ochrony prawnej Parku. Debatowaliśmy w tym kontekście także nad postępami w realizacji inwestycji z programu JESSICA w ramach rewitalizacji Parku Śląskiego.

Park Śląski jest dla nas bardzo ważny, co widać w naszych działaniach. Jego potencjał nie został do końca rozpoznany i wykorzystany, dlatego postanowiliśmy podjąć dialog ze stronami zaangażowanymi w sprawy województwa. Rada ds. Parku ma służyć zachowaniu i jednocześnie rozwinięciu funkcji Parku Śląskiego, z których czerpać będą mieszkańcy naszego województwa i odwiedzający.

Zapowiedziałem także okrągły stół Parku Śląskiego, do którego zaproszeni zostaną wszyscy zainteresowani jego przyszłością. Spotkanie będzie miało miejsce 26 czerwca br.

Wojewódzką Radę Społeczną ds. Parku Śląskiego powołałem w maju br. Jest ona organem opiniodawczo – doradczym działającym przy marszałku województwa. Do jej zadań należy rozpoznawanie potrzeb i doradzanie działań rozwojowych Parku, opiniowanie i wspieranie inicjatyw realizowanych na obszarze Parku oraz organizowanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz wzmocnienia oferty edukacyjnej, sportowej i rozrywkowej Parku.

fot. BP Tomasz Żak

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!