Obradował Sejmik Województwa Śląskiego

Radni przyjęli m.in. uchwały dotyczące m. in. Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmian w tegorocznym budżecie oraz pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach Wiedzy o Regionie.

Najdłużej trwała dyskusja dotycząca przystąpienia Województwa Śląskiego do stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego – Związek Samorządów Polskich. Po trwającej ponad godzinę wymianie zdań, uchwałę ostatecznie przyjęto. Jednym z najważniejszych zapisów było głosowanie nad Strategią Polityki Społecznej regionu. Uchwała w praktyce przekuwa się na realizację programów społecznych, m.in. „Posiłek w domu i w szkole”, przewidujący wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Uchwała ujmuje także takie programy społeczne, jak Karta Dużej Rodziny, pomocy bezdomnym oraz wsparcie dla osób wykluczonych społecznie i zawodowo, określa również zasady przyznawania świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych.

Podczas obrad przyjęto ponadto statuty dla szpitali: Wojewódzkiego Szpitala im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Państwowemu Szpitalowi dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Rybniku oraz Szpitalowi Specjalistycznemu nr 3 w tym mieście, Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

fot. BP UMWS Tomasz Żak

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!