Nowoczesny sprzęt w walce z nowotworami

Katowickie Centrum Onkologii przeznaczy 11,5 mln złotych na nowoczesny sprzęt medyczny. Umowę w tej sprawie podpisano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Umowę dotyczącą projektu pn. „Podniesienie jakości i dostępności leczenia onkologicznego w Katowickim Centrum Onkologii w Katowicach” podpisaliśmy razem wicemarszałkiem Dariuszem Starzyckim. Szpital reprezentował dyrektor placówki Włodzimierz Migacz. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wiemy w jaki sposób choroby nowotworowe wpływają na nasze życie, ale nowoczesne metody leczenia dają szansę na powrót do zdrowia. Województwo śląskie konsekwentnie dba o rozwój służby zdrowia, dlatego cieszę się, że podpisujemy tę umowę, bo Katowickie Centrum Onkologii jest jednym z najlepszych szpitali w regionie i kraju.

Planowana wartość zadania wynosi 11,5 mln zł w tym pozyskane środki unijne to 9,5 mln zł. Województwo Śląskie udziela dotacji na wkład własny do projektu w wysokości 1,6 mln zł.

„Dzięki tym środkom pacjenci z regionu i spoza niego zyskają lepszą dostępność i lepszą jakość świadczonych w szpitalu usług, a specjaliści będą mogli pracować szybciej i sprawniej. Chcemy się rozwijać, dlatego w dalszym ciągu podnosimy jakość świadczeń zdrowotnych i inwestujemy w nowoczesny sprzęt” – mówił dyrektor Katowickiego Centrum Onkologii, Włodzimierz Migacz.

Zakupiony sprzęt medyczny wpłynie na poprawę jakości i dostępności do specjalistycznych badań lekarskich oraz skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na badania. Realizacja zadania jest odpowiedzią na wysoką zachorowalność i umieralność na choroby nowotworowe, a także na brak wysokiej klasy sprzętu medycznego umożliwiającego skuteczną diagnostykę leczenia chorób nowotworowych. Projekt przyczyni się do wykrywania nowotworów złośliwych w stadium początkowym, a więc w stadium przedinwazyjnym, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo całkowitego wyleczenia.

W ramach realizowanego projektu zakupiony zostanie między innymi: tomograf komputerowy, mammograf, aparaty USG, aparat RTG, zestaw laparoskopowy, diatermia chirurgiczna, aparat do termoablacji guzów nowotworowych i zestawy do: echoendoskopii, bronchoskopii, wideogastroskopii, wideokolonoskopii.

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!