Nowi członkowie Wojewódzkiej Rady Ruchu Drogowego

W gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się uroczyste wręczenie powołań nowych członków Wojewódzkiej Rady Ruchu Drogowego. Zadaniem Rady jest opracowywanie najbardziej optymalnych rozwiązań służących ograniczaniu, a z czasem, eliminowaniu zachowań nieodpowiedzialnych na drodze.

Wśród nowopowołanych członków znaleźli się m.in: Anna Sokołowska-Olesik, Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Marek Niełacny, p.o. dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, Aleksandra Kroczek, zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, mjr Andrzej Ożga, przedstawiciel Śląskiego Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Wacław Wójcik, przedstawiciel Śląskiego Kuratora Oświaty, Piotr Kołodziejczyk, Starosta Myszkowski, Andrzej Babczyński, zastępca Prezydenta Częstochowy, Roman Rabsztyn, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Jacek Kleszczewski, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Tadeusz Taranek, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie, Aleksandra Wielgosz, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach, Jan Kawulok, dyrektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, Ewa Mucha, zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Podczas posiedzenia przedstawiono ocenę bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim, zatwierdzono plany wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, Częstochowie oraz Katowicach w 2019 r., a także zaprezentowano plan poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2010-2020.

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach działa przy Marszałku Województwa Śląskiego, jako wojewódzki zespół koordynacyjny w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługę Wojewódzkiej Rady zapewnia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach. W skład Wojewódzkiej Rady wchodzą: przewodniczący- Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, zastępcy przewodniczącego: Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski oraz Krzysztof Justyński, Śląski Komendant Wojewódzki Policji, sekretarz- Mirosław Grzywa, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach oraz powołani członkowie Wojewódzkiej Rady.

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!