Miejskie Centrum Kasy?

25 lipca złożyłem zawiadomienie o możliwości popełnieniu przestępstwa przez byłego już dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach. Sprawa związana jest z kontrolą prowadzoną przez Wydział Kontroli UM Tychy w MCK-u na przełomie listopada i grudnia 2013 roku. Protokół pokontrolny został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej dopiero w pierwszej połowie marca 2014 roku. Podjęte próby wyjaśnienia tematu na sesjach Rady Miasta Tychy nic nie dały. Stanowisko stracił jedynie ówczesny dyrektor Wojciech Wieczorek, który jednak nadal pracuje w MCK-u. Treść protokołu pokontrolnego jest zamieszczona poniżej. Wynika z niej dość jednoznacznie, że skala niegospodarności w jednostce budżetowej była ogromna. Zastrzeżenia inspektorów kontroli w dużej mierze dotyczyły praktyki polegającej na powierzaniu organizacji koncertów pośrednikom (osobom fizycznym), którzy nie specjalizują się w takiej działalności, a których wynagrodzenie stanowi znaczny dodatkowy koszt, pomimo możliwości bezpośredniego kontaktu z zespołem bądź jego managerem celem nawiązania współpracy i uzgodnienia jej zasad. Korzystanie z usług pośrednika nie zawsze jest więc zasadne i świadczy o niecelowym, nieekonomicznym gospodarowaniu przez Dyrektora Centrum środkami publicznymi przyznanymi na jego działalność.

W protokole kontrolerzy opisują współpracę z firmą Medion. Z krótkiej analizy zamówień zleconych na rzecz firmy „Medion” s.c., wynika że Miejskie Centrum Kultury traciło tysiące złotych zlecając realizację zadań statutowych pośrednikom. Przykładowo Miejskie Centrum Kultury podpisało umowę na organizację w ramach imprezy plenerowej „Święto Czekolady” z firmą Medion na organizację koncertu Zespołu Odnowa na kwotę 5000 tysięcy złotych, zaś realny koszt zespołu według stawek rynkowych wynosi 1000 złotych. Samo zlecenie organizacji koncertu naraziło MCK w Tychach na utratę kwoty 4000 tysięcy złotych. Kolejnym dowodem na niegospodarność w Miejskim Centrum Kultury jest organizacja we współpracy z firmą Medion koncertu Śląskiej Grupy Bluesowej, za którą firma Medion zainkasowała kwotę 7000 tysięcy złotych. Realny koszt koncertu grupy to 3200 złotych. Samo zlecenie pośrednikowi organizacji koncertu naraziło Miejskie Centrum Kultury w Tychach na utratę 3800 tysięcy złotych. Kolejna współpraca MCK-u w Tychach z firmą Medion naraziło MCK w Tychach na utratę kwoty 4000 tysięcy złotych w postaci zlecenia dla tejże firmy Medion organizacji koncertu zespołu Krzak na kwotę 12 000 tysięcy złotych. Realna cena rynkowa wynosi 8000 tysięcy złotych. Współpraca z firmą Medion przy organizacji koncertu zespołu Foryś Band kosztowało MCK w Tychach kwotę 8000 tysięcy złotych, zaś rynkowa cena to 4000 tysiące złotych. Zlecenie organizacji koncertu firmie Medion naraziło MCK w Tychach na stratę w kwocie 4000 tysięcy złotych. Umowy na w/w imprezy podpisywał z firmą Medion dyrektor Wojciech Wieczorek. Z szeregu nieprawidłowości które miały miejsce w Miejskim Centrum Kultury rodzi się obraz braku odpowiedzialności za powierzone tej jednostce publiczne środki finansowe.

W protokole możemy przeczytać że zakres kontroli prowadzonej przez Wydział Kontroli dotyczył prawidłowość, gospodarność i celowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi, księgowości i sprawozdawczość budżetowej oraz gospodarką majątkiem trwałym za lata 2012 – 2013. W roku 2013 Prezydent Andrzej Dziuba przyznał nagrodą roczną dyrektorowi w kwocie 12 tysięcy 820 zł i 30 groszy po wnikliwej analizie przedstawionego sprawozdania rzeczowo – finansowego. W maju tego roku w czasie sesji Rady Miasta Tychy gdzie głosowane było absolutorium dla Prezydenta Andrzeja Dziuby, wskazałem że jednym z głównych błędów Prezydenta Tychów jest brak nadzoru na podległymi jednostkami. Przyznana nagroda w całości potwierdza słuszność mojej tezy. Lekką ręką wydaje się w Tychach, dziesiątki tysięcy złotych.

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!