Kolejna zmiana…

Kwietniowa sesja Rady Miasta Tychy nie zapowiadała żadnych zmian na szczytach władzy w Tychach. Jednak w dzień po sesji, rozeszła się informacja po mieście, że Prezydent Dziuba odwołał swoją zastępczynię ds. gospodarki przestrzennej Alicję Kulkę. Informacja ta potwierdzona została 28 kwietnia 2014r. Dla przeciętnego mieszkańca, ta informacja nie ma większego znaczenia, jednakże sprawa nie jest taka błaha na jaką wygląda. Prezydent Andrzej Dziuba w zakresie gospodarki przestrzennej w Tychach nie może pochwalić się sukcesami. Przykładem na taki stan rzeczy jest brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po byłym targowisku przy al. Jana Pawła II. Procedura w tej sprawie toczy się już ponad 10 lat, a o efektach nie możemy się nic dowiedzieć bo władze nie chcą pokazać żadnych dokumentów!

Co więcej Prezydent chciał sprzedać ten teren, bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego co obniżyłoby cenę, za ten niezwykle atrakcyjny teren w centrum naszego miasta. Jakiś czas temu pisałem o tej sprawie – link. W roku 2013 w sierpniu Rada Miasta Tychy przyjęła dokument „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”. Większa część wniosków złożonych do studium przez mieszkańców została odrzucona przez Prezydenta Andrzeja Dziubę. Rada Miasta Tychy przyjęła ten dokument bez głębszej refleksji, pomimo licznych protestów społecznych. Na szczęście dla mieszkańców skierowaliśmy sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach i czekamy na rozstrzygnięcie. Sposób przygotowywania studium był przez mieszkańców bardzo krytykowany. Planowanie przestrzenne to newralgiczny element budowania miasta na długie lata. Biorąc ten fakt pod uwagę, należy podkreślić, iż rotacja na stanowisku zastępcy ds. gospodarki przestrzennej z pewnością szkodzi rozwojowi miasta.
W ostatnich latach, trzykrotnie Andrzej Dziuba zmieniał swoich zastępców w tym zakresie. Za sprawę „Kauflandu” z urzędu odeszła Elżbieta Kania, ówczesna wiceprezydent ds. gospodarki przestrzennej, jej następcą został Michał Gramatyka, który odszedł z urzędu na początku roku 2013. Jego następcą została Alicja Kulka, która urzędowała ponad rok. Częste zmiany zmuszają do refleksji. Czy ludzie, z którymi Prezydent Andrzej Dziuba współpracuje źle wykonywali swoje obowiązki, że współpraca ustała, czy wizja miasta, którą wdraża Prezydent nie była możliwa do realizacji przez jego zastępców? A może zbliżają się wybory i trudno będzie się wytłumaczyć społeczeństwu z niezrealizowanych obietnic wyborczych? Może lepiej zrzucić odpowiedzialność na swoich zastępców? To przecież zawsze łatwiej wytłumaczyć wyborcom…

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!