I Konwent Śląskich Rad Seniorów

W Sali Sejmu Śląskiego zorganizowany został I Konwent Śląskich Rad Seniorów. W trakcie spotkania, wraz z członkiem zarządu Izabelą Domogałą wręczyliśmy powołania członkom Śląskiej Rady ds. Seniorów II kadencji

Seniorzy przez wiele lat aktywności zawodowej przyczyniali się do rozwoju poszczególnych miast i gmin, a tym samym całego województwa. Dysponują wiedzą i doświadczeniem, z którego powinniśmy czerpać. Śląska Rada ds. Seniorów jest ważnym ciałem doradczym i konsultacyjnym. Działań dla seniorów podejmujemy wiele stąd liczę na współdziałanie i zaangażowanie w przedsięwzięcia społeczne, kulturalne czy rekreacyjno-sportowe.

Śląską Radę ds. Seniorów tworzą: Grażyna Bialik, Jan Dziedzic, Zuzanna Geilke, Teresa Jaskuła, Krystyna Jurczewska-Płońska, Krystyna Jurewicz, Gabriela Kowalska, Ewa Kulisz, Krystyna Łaźnia, Rafał Marek, Krystyna Męcik, Wiesława Mizia, Maria Nowak, Janina Piwowarczyk, Urszula Polubiec, Stanisław Przybylak, Violetta Skrzypulec-Plinta, Zdzisław Swoboda, Ewa Tyburczyk-Hildegarda, Bożena Zasępa, Zofia Orzechowska i Ewa Demetraki-Paleolog.

Śląska Rada ds. Seniorów to organ opiniująco – doradczy i inicjatywny działający przy Marszałku Województwa Śląskiego w zakresie regionalnej polityki senioralnej. Powołanie powyższego ciała stanowi odpowiedź na dostrzegane konsekwencje demograficznego starzenia się społeczeństwa regionu, wobec których konieczne jest zintensyfikowanie działań w obszarze regionalnej polityki senioralnej.

Śląska Rada ds. Seniorów została powołana w celu:
- Nadania kierunków regionalnej polityce senioralnej, proponowania nowych rozwiązań i inicjowania zmian na rzecz osób starszych.
- Integrowania środowisk zajmujących się działaniem na rzecz osób starszych (środowisk senioralnych i eksperckich, instytucji samorządowych i rządowych, organizacji pozarządowych itp.), w celu zwiększenia efektywności ich działań.
- Tworzenia płaszczyzny wymiany dobrych praktyk w obszarze działań na rzecz osób starszych.
- Dostarczania informacji na temat możliwych sposobów i form wspierania osób starszych.
- Budowania przestrzeni społecznej przyjaznej najstarszym mieszkańcom i włączenia zagadnienia starzenia się do strategicznych dokumentów regionalnych.

Podczas Konwentu prezes zarządu Polskiej Unii Seniorów Janusz Marszałek omówił działania Polskiej Unii Seniorów. Następnym punktem programu była prelekcja prof. Aldony Frączkiewicz-Wronki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nt. „Rada Seniorów jako nowy organizacyjny aktor przestrzeni publicznej”. Pracownicy Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawili założenia projektu grantowego dedykowanego seniorom. Tango dla seniorów zaprezentowali Maja Kucharska i Krzysztof Kadraś.

fot. BP Tomasz Żak

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!