Dyskusja o ochronie zdrowia

W gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Przewodnim tematem spotkania była ochrona zdrowia. W głównej mierze zajmowano się problematyką kompleksowej opieki nad pacjentami onkologicznymi. Dyskutowano także nad kwestią finansowania świadczeń onkologicznych, a także sposobem finansowania placówek znajdujących się w tzw. sieci szpitali.

Podczas spotkania podkreśliłem, że Województwo Śląskie jest organem tworzącym dla 36 samodzielnych publicznych placówek opieki zdrowotnej oraz posiada udziały w 9 spółkach prawa handlowego. Potrzebujemy współdziałania pomiędzy tymi jednostkami a płatnikami świadczeń zdrowotnych. Proszę Śląski Oddział Wojewódzkiego NFZ o współpracę i zrozumienie obustronnych potrzeb dla dobra mieszkańców.

W spotkaniu udział wzięli mi.in. dyrektorzy jednostek ochrony zdrowia, przedstawiciele samorządów zawodowych środowisk medycznych, przedstawiciel ŚOW NFZ, konsultanci wojewódzcy, lekarze.

Powołałem w skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego dwóch przedstawicieli strony samorządowej: Mariusz Skibę, wiceprezydenta Katowic oraz Agnieszkę Bożek, dyrektor Wydziału Obsługi Zarządu i Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Na wniosek OPZZ w skład WRDS wszedł również Marcin Grzybowski.

Ustalono, że kolejne spotkanie WRDS odbędzie się we wrześniu.

fot. BP UMWS Patryk Pyrlik

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!