DK 1 w prokuraturze

W dniu 9 czerwca złożyłem zawiadomienie w Prokuraturze Rejonowej w Tychach o możliwości popełnienia przestępstwa przez władze miasta Tychy z tytułu anulowania 12 mln zł kar umownych wykonawcy przebudowy Drogi Krajowej nr 1 w Tychach. Wniosłem również o wyłączenie Prokuratury Rejonowej w Tychach z prowadzenia czynności sprawdzających w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie dotyczy możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 296 § 1 w zw. z art. 296 § 3 k.k. popełnionego na szkodę Gminy Tychy przez Prezydenta Miasta Tychy Andrzeja Dziubę i Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach Wojciecha Łyko przez to, że poprzez podpisanie aneksu do umowy z Polimex-Mostostal S.A. i anulowanie nałożonej na Spółkę kary umownej oraz przedłużenie terminu realizacji robót budowlanych dla projektu „Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy” pozbawiali w ten sposób budżet Gminy Tychy dochodu w kwocie 12.000.000,- zł, czym doprowadzili do wyrządzenia szkody o wielkich rozmiarach.

W dniu 11 czerwca Tygodnik Echo poinformował, że władze miasta nie wierzą w dotrzymanie terminu oddania 100% rzeczowego zakresu robót (na dzień 4 lipca 2014r.) przez wykonawcę, czyli firmę Polimex – Mostostal S.A. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami publikowanymi przez UM Tychy, ostateczny termin oddania Drogi Krajowej nr 1 przypadał właśnie na dzień 4 lipca 2014r.

Od ponad 2 lat tyszanie stoją w mieście w kilometrowych korkach, tracąc czas i pieniądze. Inwestor czyli Miasto Tychy nie potrafi egzekwować na wykonawcy terminowości zakontraktowanych robót. Ponadto, pomimo składanych wniosków nie została upubliczniona treść pisma w zakresie ustaleń Inżyniera Kontraktu na które w aneksie powołują się władze miasta. Rada Miasta Tychy odrzuciła mój wniosek, aby skierować przedmiot sprawę do kontroli w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy.
http://youtu.be/H886XUy7pPQ

Tagi:
Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!