„Czas jest ojcem prawdy”

2 marca 2016 r. zakończyły się dla mnie ostatnie wybory samorządowe. Sąd Apelacyjny w Katowicach w całości odrzucił apelację Pani Gabrieli Marczuk (małżonka Przewodniczącego Rady Miasta Tychy w kadencji 2010 – 2014 Zygmunta Marczuka z ugrupowania Prezydenta Andrzeja Dziuby), która wytoczyła mi proces cywilny za rzekome naruszenie jej dóbr osobistych w czasie kampanii wyborczej w roku 2014. Sąd Apelacyjny w całości podzielił opinię Sądu Okręgowego w Katowicach z 11 czerwca 2015, który w całości odrzucił roszczenia Pani Gabrieli Marczuk w przedmiocie sprawy. Co więcej, co bardzo budujące Sąd Apelacyjny stwierdził w uzasadnieniu do wyroku, że działałem w szeroko pojętym interesie społecznym. Wskazując na pewne powiązania w lokalnym samorządzie, które przed Sądem zostały udowodnione i stanowią przedmiot debaty publicznej. To kolejny wygrany proces cywilny, który wytoczyły mi osoby związane ze środowiskiem politycznym Prezydenta Tychów.

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!