„Cała Polska w blasku Śląska” – 55 mld zł dla Śląska!

20 września premier Mateusz Morawiecki odwiedził województwo śląskie. Swoją wizytę rozpoczął w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach od udziału w konferencji pn. „Program dla Śląska – dotychczasowe osiągnięcia”.

– Chciałbym, żeby cała Polska była w blasku województwa śląskiego, a łagodnie przebiegająca transformacja gospodarki śląskiej była wielkim naszym atutem w zmaganiach gospodarczych w całej Europie – mówił premier, podkreślając przy tym, że Program dla Śląska (PdŚ) jest ważnym elementem programu gospodarczego rządu i głównym układem napędowym polskiej gospodarki.

Konferencję otworzył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, przypominając, że kilka miesięcy wcześniej, 21 grudnia 2017 roku, w tej samej sali Urzędu premier Morawiecki przedstawił „zadania, modele i przedsięwzięcia, które stoją przed województwem śląskim i które muszą być zrealizowane”.
– To jest wręcz modelowe i pionierskie zarządzenie strategiczne inwestycjami publicznymi w naszym województwie – powiedział o Programie wojewoda Wieczorek. – Została mi powierzona rola przewodniczącego komitetu sterującego w województwie śląskim. I na tej roli staram się skupić i wykonywać również te zadania – na rzecz mieszkańców regionu – jak najlepiej – podkreślił. – na 42 miliardy złotych (…), 21 miliardów jest już zapisane w różnego rodzaju dokumentach jako środki zaangażowane – dodał wojewoda.

W ramach konferencji z udziałem Prezesa Rady Ministrów i rzecznika rządu Joanny Kopcińskiej, wystąpiły również osoby związane z realizacją Programu, w tym minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister sportu Witold Bańka, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski oraz przewodniczący zarządu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz. W wydarzeniu uczestniczyli również m.in. śląscy parlamentarzyści oraz wicewojewodowie Jan Chrząszcz i Piotr Kołodziejczyk, a także dyrektor generalny Urzędu Adam Ostalecki.

Premier Mateusz Morawiecki podczas swojego wystąpienia mówił m.in. o konieczności rozwijania innowacyjności przemysłu wydobywczego. – Tutaj rodzi się nowoczesna Polska, ale również jak najbardziej w pełnej symbiozie z tym, co kojarzymy z przeszłości, czyli z potęgą górniczo-wydobywczo-energetyczną – dodał. Nie zabrakło również odniesień do jakości środowiska naturalnego i walki ze smogiem. Szef rządu zaznaczył, że w tym zakresie wdrażany jest obecnie program termomodernizacji i poprawy warunków środowiska. – (…) określone zostały nowe standardy jakości kotłów, jakości pieców, dyskutujemy o rozporządzeniu dotyczącym jakości paliw, którymi będzie można palić – zapewnił.

Jednym z celów Programu dla Śląska jest również modernizacja infrastruktury transportowej. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę na przyjęty wczoraj przez Radę Ministrów program modernizacji dróg lokalnych. Wspomniał też o bezpieczeństwie energetycznym, które może być zapewnione m.in. przez zakłady znajdujące się na terenie województwa śląskiego oraz repolonizację, czyli odkupienie części aktywów energetycznych.

Z kolei minister Jerzy Kwieciński zapowiedział, że Program dla Śląska zostanie powiększony o 14 następnych inwestycji o wartości 13,2 mld zł, co da łącznie ponad 55 mld zł na realizację 87 zadań. Podczas konferencji podpisano również umowę na dofinansowanie rewitalizacji i odbudowy połączenia kolejowego na trasie Tarnowskie Góry – Zawiercie, umożliwiającej skomunikowanie z lotniskiem w Pyrzowicach.

W drugiej części konferencji, m.in. na temat nowych przedsięwzięć w ramach PdŚ, mówili przedstawiciele instytucji oraz spółek Skarbu Państwa zaangażowanych w realizację Programu.

Premier Morawiecki po konferencji złożył wizytę w Rudzie Śląskiej, gdzie w kopalni Ruda Ruch Bielszowice spotkał się z górnikami. Złożył również wieniec pod tablicą upamiętniającą górników, którzy Zginęli na Posterunku Pracy w KWK Halemba.

***

Program dla Śląska zainagurowany został przez premiera Mateusza Morawieckiego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim 21 grudnia 2017 roku. Program stanowi jeden z projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).
Program zakłada:

  • Wzrost innowacyjności przemysłu i inwestycji rozwojowych w regionie,
  • Zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców regionu,
  • Poprawę jakości środowiska przyrodniczego,
  • Rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej,
  • Wykorzystanie potencjału województwa  śląskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwój innowacji w energetyce,
  • Poprawę warunków rozwojowych miast województwa śląskiego.

 

uw 6 uw 5 53cb75dabee3a71e0831f7bad01bff2a

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!