Brak wizji, brak odpowiedzialności, brak pomysłu na centrum…

Setki uwag, opatrzone setkami podpisów, petycje, osobiste zaangażowanie wielu tyszan i co? I niestety, wielkie „Nic”. To moje przemyślenia po analizie zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Tychów. Kto będzie teraz rozważał czy przedmiotowe uwagi są słuszne, tajemniczy Pan X czy tajemnicza Pani Y? Kompetencją Prezydenta Tychów Andrzeja Dziuby jest przyjęcie lub odrzucenie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wynika to wprost z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Teraz mamy planistyczny pat, nie wiadomo jak ten plan ma być dalej procedowany. Najpierw mieliśmy do czynienia z kiepskim przygotowaniem do rozmów z mieszkańcami zastępcę Prezydenta ds. gospodarki przestrzennej Igora Śmietańskiego, potem były przekazane przez Pana Śmietańskiego obietnice, że w sumie inwestor to też wycofuje się ze swoich planów. Poprosiłem o wszystkie uwagi które spłynęły do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jedna przykuła moją szczególną uwagę. Jej autorem jest firma Acar Developr Sp. z o.o. z Krakowa, zgodnie z informacjami z KRS jest ona kontrolowana przez Grupę Pana Zasady. Z uwag wniesionych do planu przez firmę Acar Developr wynika, że słowa Pana Śmietańskiego mijają się z faktami. Ponieważ na spotkaniu z mieszkańcami Pan Śmietański stwierdził, że w sumie inwestor też nie chce oprotestowanej drogi 1KDL oraz nie chce inwestować w swoje działki. Z uwag złożonych do planu wynika, że jednak inwestor nie protestuje przeciwko likwidacji drogi 1 KDL, czyli m.in. likwidacji osi zielonej, tylko zdecydowanie chce inwestować. Właściciel części działek chce zwiększyć powierzchnię zabudowy do 95%, a zmniejszyć współczynnika powierzchni biologicznie czynnej do 5%. Brak przyjęcia lub odrzucenia uwag świadczy o próbie manipulacji przy planie w bliżej nieokreślonych okolicznościach, bo trudno brać na poważnie stwierdzenie Prezydenta że przedmiotowe uwagi będą przekazane do ponownych prac planistycznych. Dla mnie takie rozpatrywanie uwag, to próba rozmydlenia tematu przez Prezydenta Tychów i granie na czas. Poniżej do wglądu sposób rozpatrzenia uwag przez Prezydenta Tychów Andrzeja Dziubę. Jestem przekonany, że racjonalnym wyjściem z sytuacji jest odstąpienie od procedowania mpzp dla centrum i rozpoczęcie nowej procedury, który uwzględniałaby tylko teren po byłym targowisku miejskim.

 

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!