Aktywna integracja – podsumowanie konkursu

W gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu z działania 9.1. Aktywna integracja. Konkurs wspierający działania z zakresu aktywnej integracji cieszył się ogromnym zainteresowaniem wnioskodawców. Z 78 projektów złożonych głównie przez fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego dofinansowanie otrzymały 54. Ich łączna wartość to ponad 102 mln zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosło blisko 98 mln zł.

Projekty odpowiadają na konkretne deficyty i potrzeby uczestników zarówno tych dotkniętych bezdomnością, nałogami, bezrobociem, jak również niepełnosprawnością ruchową czy intelektualną. Większość przedsięwzięć to kompleksowe programy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, głównie długotrwale bezrobotnych i bezdomnych, które poprzez zastosowanie konkretnych narzędzi społecznych czy zawodowych pozwolą im z sukcesem zaistnieć na rynku pracy. Blisko połowa projektów koncentruje swoje działania na osobach z niepełnosprawnościami.

W imieniu całego Zarządu Województwa Śląskiego dziękuję wszystkim za oddanie i zaangażowanie w pracę z drugim człowiekiem będącym w potrzebie. Wierzę, że wrażliwość społeczna jest w stanie zmienić nasze małe ojczyzny na lepsze. Projekty, które zostały wybrane stanowią wyzwanie, ale dają nadzieję na poprawę sytuacji osób potrzebujących.

fot. BP UMWS Patryk Pyrlik

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!