30 milionów na wsparcie inwestycji drogowych

Niemal 30 mln zł trafi do 29 gmin województwa śląskiego na realizację zadań w zakresie budowy i modernizacji dróg lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 28 maja umowy w tej sprawie podpisaliśmy z przedstawicielami samorządów.

Dodatkowo z samorządem Cieszyna została podpisana umowa w ramach działania „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”. Dotyczy ona przebudowy targowiska rolno-spożywczego w Cieszynie.

Przekazaliśmy dziś niemal 30 milionów złotych na inwestycje w niezwykle istotne z punktu widzenia lokalnych społeczności. Na poziomie gminnym i powiatowym kluczowe znaczenie mają drogi lokalne. 29 samorządów w niedługim czasie zrealizuje zadania, na które czekają mieszkańcy. Samorząd województwa wspiera te działania. Cieszę się, że skala inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest tak znaczna i potwierdza dobrą współpracę samorządu województwa z gminami i powiatami.

Barierą rozwoju społeczno – ekonomicznego wielu miejscowości wiejskich w Polsce jest brak dobrej jakości dróg. W warunkach utrudnień komunikacyjnych zahamowany jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości, ograniczone są możliwości podejmowania przez mieszkańców zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz korzystania z usług publicznych (edukacja, zdrowie, kultura).

Budowa i modernizacja infrastruktury handlowej ma na celu stworzenie miejsc gdzie rolnicy będą mogli sprzedawać produkty wytworzone w gospodarstwie. Inwestycje w zakresie targowisk prowadzą do skrócenia łańcucha żywnościowego i zwiększenia udziału rolników w wartości dodanej. Budowa targowisk ułatwi dystrybucję produktów rolnych.

fot. Tomasz Żak / UMWS

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!