24 mln zł trafiło do szpitali w regionie na walkę z koronawirusem

W Urzędzie Marszałkowskim podpisano pierwsze z umów ze szpitalami z województwa śląskiego. To środki pochodzące z Budżetu Państwa i z Unii Europejskiej w ramach przesunięć w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego. Łącznie na ten cel przeznaczonych zostanie 123 mln zł. W spotkaniu, obok przedstawicieli szpitali, uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Dariusz Starzycki i Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Te środki pozwolą szpitalom z naszego regionu jeszcze lepiej funkcjonować i walczyć z koronawirusem. Mam nadzieję, że zostaną szybko wykorzystane, a dzięki tym projektom za kilka lat śląskie szpitale będą najlepiej wyposażone w Polsce. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w walkę z koronawirusem i wierzę, że zakończy się ona sukcesem.

Umowy podpisało dziesięć szpitali z regionu.

  • Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach otrzyma prawie 1 mln zł dofinansowania na doposażenie bazy sprzętowej w celu walki z koronawirusem. Projekt obejmuje zakup aparatury medycznej niezbędnej do usprawnienia procesów diagnostycznych pacjentów tj. USG wielofunkcyjnego, mobilnego aparatu RTG, łóżek do intensywnej terapii i sprzętu komputerowego.
  • Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 2 mln zł na zakup ambulansów wraz z wyposażeniem, sprzętu medycznego służącego do optymalizacji możliwości terapii pacjentów, sprzętu do diagnostyki laboratoryjnej pacjentów w kierunku COVID-19.
  • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach otrzyma 400 tys. zł na doposażenie Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej w sprzęt medyczny i odczynniki niezbędne do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.
  • Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Św. Jana Pawła II, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach otrzyma 4 mln zł na kompleksową modernizację Centralnej Sterylizacji Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach oraz doposażenie izolatek oddziałowych w sprzęt i aparaturę do dezynfekcji pomieszczeń oraz środki ochrony indywidualnej.
  • Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie otrzyma 2,1 mln zł na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej. Szpital zakupi m.in. respiratory stacjonarne i transportowe, sterylizator wodno-parowy, łóżka do intensywnej terapii, aparat RTG przyłóżkowy.
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi otrzyma 2 mln zł na zakup sprzętu i środków do dezynfekcji, w tym m.in. 4 dodatkowych stanowisk intensywnej opieki medycznej i karetki.
  • Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach otrzyma ponad 4,5 mln zł na zakup sprzętu medycznego, ambulansów, sprzętu komputerowego, urządzeń do dezynfekcji i środków dezynfekcyjnych.
  • Szpital Powiatowy w Zawierciu otrzyma 3 mln zł na zakup sprzętu medycznego i specjalistycznego w celu zwiększenia dostępności i poprawę jakości świadczeń medycznych w zakresie leczenia chorób zakaźnych, w szczególności COVID-19.
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu otrzyma ponad 1,8 mln zł na zakup sprzętu medycznego, urządzeń do dezynfekcji ambulansów i pomieszczeń w ramach walki z koronawirusem.
  • Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej otrzyma 3,1 mln zł na doposażenie w niezbędną aparaturę i sprzęt medyczny oddziałów szpitalnych i pracowni diagnostycznych, a także na wyposażenie w środki do dezynfekcji.
Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!